Yasalara Nazaran Ev Sahibi ve Kiracının Yükümlülükleri

yasalara gore ev sahibi ve kiracinin yukumlulukleri 61d128385586e Yasalara Nazaran Ev Sahibi ve Kiracının Yükümlülükleri

Yasalara Nazaran Ev Sahibi ve Kiracının Yükümlülükleri Devletimizde ev sahipleri ile kiracıların ihtilaf yaşadıkları birçok durum olmaktadır. Olumsuzluklar kimi süre barış yöntemi ile çözülmekte kimi süre ise mahkemelik olmakta ve tatsız şeyler yaşanmaktadır. Her kiracının ve ev sahibinin bilmesi ihtiyaç duyulan, Borçlar Kanununda yer edinen sorumluluklar, hak ve yükümlülükler iki tarafın da işlerini kolaylaştıracaktır.Bu mevzuda ilk bilinmesi ihtiyaç duyulan şey kiracı ile mal sahibi içinde imzalanan kira sözleşmelerinin iki temel hukuka nazaran düzenlenmesi gerektiğidir. Bu kanunlar 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’dur. Kira sözleşmesinde bu iki kanun 2011 yılından itibaren referans alınmaktadır.Yeni sözleşmede eskiden ev sahibi ve kiracı olarak geçen ibareler, temel olarak borçlu-alacaklı ibaresine dönüşmüş ve ilgili yasaya dayandırılmıştır. Dolayısıyla tüm borçlarda olduğu benzer biçimde, kira sözleşmesini bir nevi senet olarak düşünmeniz ve bunun sorumluluğunu bilerek davranmanız sizi için en sağlıklısı olacaktır.Yukarıda adı geçen kanunlarda mal sahibi “kiraya veren” olarak, kiracı “kiralayan” olarak ve aralarındaki yazılı antak kalma ise kira sözleşmesi olarak yer almıştır.Ev Sahibinin (Kiraya Verenin) YükümlülükleriKiraya veren mal sahibi kiracısının bazı haklarını korumak ve yasalara nazaran bazı kurallara uymak zorundadır. Bunlar;301. Maddede geçen, mal sahibi kiraya verdiği mekanın kiracının niçin olduğu yıpranmalar hariç kiraya verdiği ilk günkü benzer biçimde kalmasını sağlamaktır.302. Maddede geçen, kira sözleşmesinde kiracının ödeyeceği ile ilgili bir ibare yoksa kiralanan yerin vergi ve sigorta benzer biçimde harcamalarını kiraya verenin ödemesi gerekir. Kiracı ödeyip bu harcamaları kiradan düşerse bunu yapacağı ödemelerde kayıt altına almalıdır. Mülk sahibinin yut haricinde olduğu durumlarda mahalli yönetimlerde ödenecek vergilerin yurt içindeki kiracı tarafınca ödendiği ve sonrasında kiradan düşüldüğü durumlarda çokça rastlanmaktadır.303. Maddede geçen, kiralanan yerin kullanımına ilişkin sonradan ortaya çıkan ve kira sözleşmesinde yer almayan giderleri kiraya veren karşılamalıdır.308. Maddede geçen, kiracının kusuru olmaması şartıyla, kiralanan yerin yapısından meydana gelen ve kiracıyı mağdur eden durumların telafisi kiraya veren tarafınca yapılmalıdır.346. Maddede geçen, kira geç ödenirse kiraya veren faiz yada ceza benzer biçimde hükümleri içeren yeni bir antak kalma yapması imkansız.306. Maddede geçen, mülkün yapısından meydana gelen kusuru eğer kiraya veren gidermez ise, kiracı bir usta aracılığı ile bu kusuru yok etme, harcamalarını ödeme ve bu harcamaları ondan sonra kiradan düşme hakkına haizdir. Kiraya veren kişi ortadaki negatif duruma yol açan malzemeyi yenisi ile değiştirebilir. Eğer kiraya veren olumsuzluğu kendisi düzeltmez, halleden kiracının harcamasını karşılamaz ise verilen süre içinde durum düzelmemiş olur ve bu durumda kiracının kira sözleşmesini feshetme yetkisi olur.  Kiracının YükümlülükleriKiracının genel kurallar ile ilgili olarak birkaç sorumluluğu vardır ve bunlar ilgili kanunda yer almıştır;313. Maddede geçen, kiracı kirayı ödemek zorundadır.314. Maddede geçen, normalde kira her ayın sonunda ödenir sadece kira sözleşmesinde kiraya veren kira ödeme zamanı için ay içindeki herhangi bir günü belirleyebilir.315. Maddede geçen, kiracı hem kira hem de sözleşmede yer edinen kesinti yada öteki giderleri ödemezse, mülk sahibi kira sözleşmesini feshetme yetkisine haizdir. Sözleşme feshedilirse kiracı belli bir süre sonra kiraya verilen mülkü boşaltmak zorunda kalır.Mülkte yapılacak herhangi bir değişiklikte kiraya verenin yazılı izni alınması kiracının lehinedir.341. Maddede geçen, kiracı evden çıkmadan ilkin evi almış olduğu benzer biçimde teslim etmek zorundadır. Mesela boyalı aldıysa çıkmadan ilkin boyatmalıdır.Kiracı kiraladığı mülkün çevresindeki insanların huzurunu bozamaz, mahalli adetlerde geçen lokal şartlara uymak zorundadır. Uymazsa kiraya veren sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.Evde kiracı varken ev satılırsaKiracı evde oturur durumda iken ev satılırsa neler olacağı ile ilgili Borçlar Kanununun 351. Maddesinde izahat yapılmıştır.Buna nazaran; kiralanan yeri satın alan şahıs, kiracıyı 6 aydan ilkin çıkaramaz. Çıkarabilmesi için satın almış olduğu tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kiracı 6 ay sonrasında çıkmamakta direnme ederse satın alan yeni şahıs, mahkeme ile sözleşmeyi bitirebilir.Kiracının oturmuş olduğu ev ile ilgili düzenlenen kira sözleşmesinin bitmesine 1 yada 2 ay kala mülk el değiştirmişse, yeni edinen şahıs kira sözleşmesinin feshi için 1 ay içinde dava açabilir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir