Vergi sicil affı çıktı mı ?2022

Geçtiğimiz sene Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca Vergi ve Diğeri Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Genel Bildiri 5 seri numarası ile 05 Ocak 2019 tarihindeki Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ödenmesi ihtiyaç duyulan borçları vaktinde ödemeyenlerin belirtilen zaman dahilinde ödeme yapmamaları durumunda borçlarını tıpkı kanunun 9. maddesi gereği rötar zammı ile birlikte ödemeleri kararlaştırılmıştı. İşte bu kanunda yer edinen ibare ile birlikte borçların yeniden yapılandırılması ile alakalı bir karar verilmiştir. 2021 senesi için kredi sicil affı ile alakalı nerdeyse bir açıklamalar yapılmasa dahi 7143 sayılı tebliğ ile Resmi Gazete’ de yer edinen ifadeler ile kanundan yararlanamayacak olanlar,

 

taksit süreleri, tahsilatı gerçekleşmemiş tutarlar 2021 vergi sicil affı ve benzeri. bütün mevzulara yer verilmiştir.Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayacak OlanlarKanun dahilinde teşhis edilen sürelerde borçlarını ödemeyerek yasa ihlali gerçekleştirmiş olanlara, yasa ihlaline sebebiyet veren tutarların her ay ve kesirleri dahilinde hesaplanan zarlarıyla ve ek olarak rötar zamları ile birlikte yeniden yapılandırma olanağı tanınmıştır. Bu imkandan faydalanmak için bu borçları ödemeleri gereklidir.Karar gereği yapılandırma işleminin uygulanabilmesi için, yapılandırma prosedürü uygulamak talip borçluların alttaki şartları taşıyor olmaları gereklidir. Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına

 

İlişkin 7143 sayılı karar gereği borçların yeniden yapılandırılmış olmasıYasayı bozma etmeye sebebiyet veren tutarların teşhis edilen son ödeme evveliyatına kadar rötar zamları ile birlikte ödenmesi Ödenecek olan verecek tutarlarının teşhis edilen tarihe kadar ödenmemesi nedeni ile 7143 sayılı kararda bozma hali ortaya getirmiş olması gereklidir. Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin karardan faydalanma şartlarıYapılandırma kararından faydalanmak isteyenlerden rastgele bir arzuhal ile alakalı kuruma başvurmaları benzeri halde bir şart aranmayacaktır. Daha önce verilen karar gereği, borçlarını ödeyenler bir tek indirimlerden faydalanmak için hak beyan edenlerin istekleri reddedilecektir. Örnek: 7143 sayılı

 

Alacakların Tekrardan Yapılandırılması İlişkin Kararın 2. maddesi gereği ödemediği borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 9 taksit sekmesini tercih etmesi durumunda, ödemesi ihtiyaç duyulan ilk taksiti ödememesi durumunda, hesaplama yapılarak yeni meblağ bulunacaktır. Gecikme zamları dahi bu tutarlara ek edildikten ardından şahıs yasa kapsamında yapılandırma işlemine devam edebilecektir.Örnek: Gene tıpkı yasa kapsamında borçlarını yapılandırmak talip ve borçlarını peşin olarak ödeyeceğini taahhüt eden borçlu, birinci taksit zamanı içerisinde borcunu rötar zamları ile birlikte ödemediğinden ötürü yapılandırma hakkını ne yazık ki yitirmiştir.Bu durumun nedeni şahsın peşin ödeme sekmesini tercih etmesinden

 

ortaya gelmektedir. Bu borçlu Şubat ayı sonuna kadar borçlarını kapama ve kanundan faydalanma hakkına düzgüsel olarak ki haizdir. Yalnız belirtilen iskonto oranlarından yararlanamayacaktır. Yalnız 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsilatına dair yasa kapsamında borçlu şahsın zor halde bulunduğunun teşhis edilmesi durumunda de bu kanundan yararlanabileceklerdir. Vergiden Düşülebilen Kalemler Sıralaması 2021 (GÜNCEL) içeriğimizi inceleyerek ayrıntılı data edinebilirsiniz.2021 Gelir Vergisi Oranları ve HesaplamaYapılandırma Kapsamında Olan BorçlarÖzel Tüketim Vergisi (ÖTV)Katma Kıymet Vergisi (KDV)Gelir vergisi

 

Kurumlar vergisi Stopaj vergisi borçları yasa kapsamında teşhis edilen süreye kadar yapılandırabilecektir.Yukarıda bahsi geçen vergi türlerinin ilk taksitin başladığı tarihten itibaren adım atmak suretiyle son taksit süresine kadar, er ödenmesi benzeri halde bir vaziyet söz mevzusunda olduğunda şayet borçların tamamıyla kapatılmış olduğu süreye kadar vadelerinde ödenmeleri gereklidir.2021 Yılı Kredi Sicil Affı Çıkmış oldu mu?Neredeyse kara listede olanların affedilmesine dair kredi sicil affı senesinde yeni bir planlama yapılmadı. Zor Durum Tespitinin Yapılması6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 48. maddesinde zor durumdan ötürü borçların tahsilatının gecikebileceği benzeri halde bir vaziyet söz mevzusu olmaktadır.

ırılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.