Vergi Sicil Affı Çıkar mı? 2021

vergi sicil affi cikar mi 2021 603846d27bfd6 Vergi Sicil Affı Çıkar mı? 2021

Geçtiğimiz yıl Gömü ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca Vergi ve Diğeri Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Genel Bildiri 5 seri numarası ile 05 Ocak 2019 tarihindeki Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ödenmesi gereksinim duyulan borçları zamanında ödemeyenlerin belirtilen süre dahilinde ödeme yapmamaları durumunda borçlarını aynı kanunun 9. maddesi gereği gecikme zammı ile birlikte ödemeleri kararlaştırılmıştı. İşte bu kanunda yer edinen ibare ile birlikte borçların tekrardan yapılandırılması ile ilgili bir karar verilmiştir. 2021 yılı için kredi sicil affı hakkında neredeyse bir açıklama yapılmasa da 7143 sayılı bildiri ile Resmi Gazete’ de yer edinen ifadeler ile kanundan yararlanamayacak olanlar, taksit süreleri, tahsilatı gerçekleşmemiş tutarlar 2021 vergi sicil affı vb. tüm mevzulara yer verilmiştir.Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan Yararlanamayacak OlanlarKanun dahilinde belirlenen sürelerde borçlarını ödemeyerek yasa ihlali gerçekleştirmiş olanlara, yasa ihlaline sebebiyet veren tutarların her ay ve kesirleri dahilinde hesaplanan zarlarıyla ve ek olarak gecikme zamları ile birlikte tekrardan yapılandırma imkanı tanınmıştır. Bu imkandan yararlanmak için bu borçları ödemeleri gerekmektedir.Karar gereği yapılandırma işleminin yapılabilmesi için, yapılandırma işlemi yapmak isteyen borçluların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı karar gereği borçların tekrardan yapılandırılmış olmasıYasayı ihlal etmeye sebebiyet veren tutarların belirlenen son ödeme evveliyatına kadar gecikme zamları ile birlikte ödenmesi Ödenecek olan borç tutarlarının belirlenen tarihe kadar ödenmemesi sebebi ile 7143 sayılı kararda ihlal durumu meydana getirmiş olması gerekmektedir. Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin karardan yararlanma şartlarıYapılandırma kararından yararlanmak isteyenlerden herhangi bir dilekçe ile ilgili kuruma başvurmaları benzer halde bir şart aranmayacaktır. Daha evvel verilen karar gereği, borçlarını ödeyenler bir tek indirimlerden yararlanmak için hak beyan edenlerin talepleri reddedilecektir. Örnek: 7143 sayılı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması İlişkin Kararın 2. maddesi gereği ödemediği borçlarını yapılandırmak isteyenlerin 9 taksit seçeneğini tercih etmesi durumunda, ödemesi gereksinim duyulan ilk taksiti ödememesi halinde, hesaplama yapılarak yeni meblağ bulunacaktır. Gecikme zamları da bu tutarlara ilave edildikten sonrasında şahıs kanun kapsamında yapılandırma işlemine devam edebilecektir.Örnek: Gene aynı kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen ve borçlarını peşin olarak ödeyeceğini taahhüt eden borçlu, birinci taksit süresi içinde borcunu gecikme zamları ile birlikte ödemediğinden dolayı yapılandırma hakkını ne yazık ki yitirmiştir.Bu durumun sebebi şahsın peşin ödeme seçeneğini tercih etmesinden meydana gelmektedir. Bu borçlu Şubat ayı sonuna kadar borçlarını kapatma ve kanundan yararlanma hakkına düzgüsel olarak ki haizdir. Yalnız belirtilen indirim oranlarından yararlanamayacaktır. Yalnız 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsilatına ilişkin kanun kapsamında borçlu şahsın zor durumda bulunduğunun tespit edilmesi halinde de bu kanundan yararlanabileceklerdir. Vergiden Düşülebilen Kalemler Sıralaması 2021 (GÜNCEL) içeriğimizi inceleyerek detaylı data edinebilirsiniz.2021 Gelir Vergisi Oranları ve HesaplamaYapılandırma Kapsamında Olan BorçlarÖzel Tüketim Vergisi (ÖTV)Katma Kıymet Vergisi (KDV)Gelir vergisi Kurumlar vergisi Stopaj vergisi borçları kanun kapsamında belirlenen süreye kadar yapılandırabilecektir.Yukarıda bahsi geçen vergi türlerinin ilk taksitin başladığı tarihten itibaren adım atmak suretiyle son taksit süresine kadar, erken ödenmesi benzer halde bir durum söz mevzusunda olduğunda ise borçların tamamen kapatılmış olduğu süreye kadar vadelerinde ödenmeleri gerekmektedir.2021 Yılı Kredi Sicil Affı Çıkmış oldu mu?Neredeyse kara listede olanların affedilmesine ilişkin kredi sicil affı senesinde yeni bir düzenleme yapılmadı. Zor Durum Tespitinin Yapılması6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tekrardan Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 48. maddesinde zor durumdan dolayı borçların tahsilatının gecikebileceği benzer halde bir durum söz mevzusu olmaktadır. Mevzuatta yer edinen hükümlere nazaran zor durumun tespiti yapılacaktır. Kanun hükmünde yer edinen maddelere nazaran bu borçları ödeyememiş olanlara yapılacak olan araştırma sonrası zor durumlarının tespiti yapılırsa borç yapılandırma imkanlarından yararlanmış olabileceklerdir.Zor Durum Tespitinin YapılmasıTaksit Süreleri İle İlgili DüzenlemeTaksit sürelerinin uzatılması mevzusu 7143 sayılı kanuna eklenen geçici 2. maddenin 2. fıkrasında ele alınmıştır. Kanun dahilinde dönemleri belirlenen borçların ödeme sürelerinin belirlenen tarihlere kadar uzatılmasına olanak tanınmıştır. Bu fıkrada yer edinen ibarelere nazaran borçluların yapılandırma işlemi yapmasına herhangi  bir engel olmaması durumunda bu işlem tahsilatı meydana getirecek olan vergi dairelerince re’ sen yapılacaktır. Borçluların vergi dairelerine yazılı olarak yapılandırma başvurusu yapmalarına gerek kalmamıştır. Ödeme sürelerinin kanun kapsamında uzatılması dahilinde faiz ya da zam uygulanmayacak ve kat sayılarda değişiklik yapılmayacaktır. Taksit süresi borçlu tarafınca belirlenecektir. Bakanlık’ a bağlı olarak etkinlik gösteren ve tahsilat işlemi oluşturan vergi dairelerince vergi ya da matrah artırımı taleplerinde bulunulması durumunda bu sürelerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.Borçluların borçlarını ödemelerini gereksinim duyulan süreler esas alınacaktır. Ödemeleri gerçekleştirmemiş olanlar kanun ihlali yapmış sayılacaklardır. Kanun kapsamında süreleri uzayan taksitlerin 1. yada 2. ödenmesi gereksinim duyulan taksit olması durumunda ise gene belirttiğimiz tarih geçerli olacaktır. Yalnız borçluların belirtilen tarih yerine borçlarını ödemeleri halinde 7143 sayılı kanunun 9. maddesinin b bendinde yer edinen indirim oranlarından yararlanabileceklerini de belirtmek gerekiyor. Şahıs Şirketi Satmaca Limiti Ve Vergi Hesaplama işlemi yapabilirsiniz.Kredi Kartı Borcu Yapılandıran Bankalar (20 BİN LİRA LİMİT)Katsayılar ise aşağıdaki gibidir;Kaysayılar aşağıda yer almış olduğu gibidir. Belirtilen taksit sayısına katsayılar bölünerek borçlulardan tahsil edilecek tutarlar hesaplanmaktadır. Altı eşit taksit için belirlenen katsayı (1,032)Dokuz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,053)On iki eşit taksit için belirlenen katsayı (1,064)On sekiz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,086)Yirmi dört eşit taksit için belirlenen katsayı (1,109)Otuz altı eşit taksit için belirlenen katsayı (1,19)Kırk sekiz eşit taksit için belirlenen katsayı (1,247)Altmış eşit taksit için belirlenen katsayı (1,304)Yetmiş iki eşit taksit için belirlenen katsayı (1,361)Yüz kırk dört eşit taksit için belirlenen katsayı (1,703) olmaktadır.Örnek: 6 eşit taksit halinde borcunu ödeyeceğini taahhüt eden bir A borçlusu, vadesi 31 Ekim tarihinde olan borcunu kanun kapsamında yapılandırma işleminden yararlanarak 16 Ocak tarihinde ödemiş olsun. İkinci taksitin vadesi ocak için ödemeyi yapmamış olsun. Kanun kapsamında yapılandırma işleminden yararlanılabilmesi için yukarıda bahsi geçmiş olduğu benzer halde ilk taksitin zamanında ödenmesi gerekmektedir. Yalnız borçlu ilk taksiti zamanında ödemediğinden dolayı kanunda yer edinen ibareleri ihlal etmiş sayılacağı için herhangi bir indirimden yararlanması da söz mevzusu olmayacaktır.Örnek: Yukarıda örnekte yer edinen A borçlusu, ikinci taksitin ödenmesi süresinde diğeri taksitlerini de gene kadar öderse yapılandırma hakkından yararlanmış bir tek indirim hakkını elde edememiş olacaktır.Esnaf Kefalet Halkbank Kredi Borcu Erteleme BaşvurusuTahsilatı Yapılmış Olan TutarlarBorçlu şahısların yapılandırma başvurusu yapmaları ile kanunun yürürlüğe girmiş olduğu süre içinde ödemeleri gereksinim duyulan bu borçları ödememeleri durumunda alacaklara karşılık belirlenen tutarlar re’ sen alınacaktır. Eski vadeli olan borçlar dikkate alınmak sureti ile diğeri borçların tahsilat tarihleri dikkate alınarak ödenecektir. Eğer hesaplanan tutarlar ödenmesi gereksinim duyulan tutarlardan fazla çıkarsa, fazla olan tutarların iadesine karar verilecektir.Kamu alacaklarına karşılık olarak şahısların rızası dahilinde tahsilatı yapılacak olan tutarların ödenmesi en eski vadelerden başlanarak yapılacaktır. Karar kapsamında şahısların başvuruları yazılı olarak alınmayacaktır. Mahsup işlemi vergi idareleri tarafınca re’ sen gerçekleştirilecektir. Şahısların rızası ya da idarenin zorlaması ile ödenecek tutarlarda fazla hesaplama yapılması benzer halde bir durum söz mevzusu olabilecektir. Bu durumda şahısların vergi daireleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. İade edilmesi gereksinim duyulan bu tutarların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir.Örnek: Bir şirket 1 Mart 2018′ de başlamış olan ve devam eden borçları için taksit seçeneğini tercih etmiştir. 2016 yılı için ödenmesi gereksinim duyulan borç tutarı 500 bin TL olurken, 2017 yılı için 600 bin TL olmaktadır. İncelemelerin sonlanması ile matrah farkları hesaplanmıştır. 2016 yılı için 600 bin TL, 2017 yılı için 800 bin TL matrah farkı tespit edilmiştir. Cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı için aradaki farkların bulunması gerekmektedir.Vergi borcu olanların borçları bu karar kapsamında yapılandırılacaktır.

Yayınlanan ccv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir