vasi tayini talebi dilekcesi 5ff4727962782 Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

VASİ TAYİNİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.
KİŞİ HUKUKUNA BAKMAKLA GÖREVLİ    SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                             :……………………..
ADRESİ                              :……………………..
DAVALI                             : Hasımsız.
KONUSU                            : Eşim………………………. ‘ya vasi atama edilmemesine karar verilmesi dileğimdir.
İZAHI                                 : 1) Eşim…………………………… ile ‘dan beri evliyiz. Bu evlilikten olma…………….. ve ……………..  adlı 2 evladımız
vardır.

Eşim, son iki yıldan beri aşırı aşama içki içmektedir. Bu konudaki ikazları da dinlememektedir.
Doktorlar, eşimin uzun süre hususi bir bakım isteyen tedaviye muhtaç olduğu görüşünde birleşmektedirler.
Eşim tedavi edilmiş olduğu süre içinde, işyerini yönetmek ge­rektiğinden, onun işlerini yapmak suretiyle en yakını, eşi olarak kendisine vasi atama edilmemi istemek zarureti dünyaya gelmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 403, 408 ve sair Hukuki mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, hekim raporu, tanık beyanları ve sair deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı yargılama yapılarak; eşim …………………………………..  ‘nun hacir altına alınmasına ve benim de kendisine vasi atanmama karar verilmesini saygıyla dilerim.
Davacı
NÜFUS KAYDI:…………………………….
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, vesayet altına alınacak kişinin yerleşim yeri Barış Hukuk Mah- kemesi’nde açılır (MK. m: 411).
Vesayet Daireleri, Asliye Mahkemesi ile Barış Mahkemesinden Asliye Mahkemesine “Denetim Makamı“, Barış Mahkemesine ise “Vesayet Makamı” denir (MK. m: 397).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir