tereke tesbiti dilekcesi 5ff47227a094b Tereke Tesbiti Dilekçesi

TEREKE TESBİTİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
……….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTULMASINI
TALEP EDEN                              :
ADRESİ                                       :
KARŞI TARAF                            :     Hasımsız.
KONUSU                                     :  Tereke tesbiti talebimdir.
İZAHI                                           : 1) Ekte sunduğum              kalıtım ilâmından da anlaşılacağı suretiyle, müteveffa babam………………. ‘in mirasçılarından. Babamın benden başka mirasçılar da vardır. Müteveffa, öldüğü sırada, mirasçılardan ………………………………. ile beraber aynı evde oturuyordu. Müteveffanın öldüğü evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları ve tahviller de vardır. Bu menkul eşyaların kaçırılması olası olduğundan, tereke tesbiti ve defter tutulmasını istemek zarureti dünyaya gelmiştir.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK., HUMK ve sair mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, kalıtım ilâmı ve sair deliller.
SONUÇ VE İSTEK          : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı müteveffanın;
1) Terekesinin tesbitine,
2) Tereke defteri tutulmasına, Karar verilmesini saygılarımla dilerim.
Tereke Tesbiti İsteyen
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, mirasbırakanın son yerleşim yeri Barış Hukuk Mahkemesinde açılır.
Davayı, mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir