temyizden feragat vazgecme dilekcesi 5ff4743cc8ace Temyizden Feragat / Vazgeçme Dilekçesi

TEMYİZ’DEN FERAGAT (VAZGEÇME) DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.
……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No: …. /… E.
…./… K.
TEMYİZ’DEN FERAGAT EDEN (DAVALI)
ADRESİ                             ………………………….
DAVACI                          :………………………….
ADRESİ                             ………………………….

KONUSU                         :    Temyiz’den feragat dilekçemdir.
İZAHI                               :
l)Muhterem Mahkemenizde görülüp karara bağlanan………………… davasını temyiz etmekten feragat ediyorum.
2) Durumu muhterem mahkemenize sunuyorum.
SONUÇ VE İSTEK : Karara kesinleşme şerhi verilmesini saygıyla dilerim.
Temyiz’den Feragat Eden
(Davalı)
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!
Feragat kişisel olduğundan, beraber taraf olanları bağlamaz.
Feragatten dönülemez. Bu yüzden, feragat eden, bundan dönerek sonucu Temyiz edemez. Sadece feragat iradesinin hata, hile yada zorlama
sebebiyle fasid bulunduğunu iddia edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir