Taşınmaz Aynı Kişi Tarafınca İkinci Kez Elatma Halinde İdari Yolla Önlenme Dilekçesi

tasinmaz ayni kisi tarafindan ikinci defa elatma halinde idari yolla onlenme dilekcesi 5ff471f595dd6 Taşınmaz Aynı Kişi Tarafınca İkinci Kez Elatma Halinde İdari Yolla Önlenme Dilekçesi

TAŞINMAZ AYNI KİŞİ TARAFINDAN İKİNCİ DEFA ELATMA HALİNDE İDARÎ YOLLA ÖNLEM İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
……………….. KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE)
ŞİKÂYETÇİ
ADRESİ
SANIK
ADRESİ
SUÇ                                 : 3091 Sayılı Kanunun 7’nci maddesine karşıcılık.
SUÇ TARİHİ :.. /.. /….

OLAYLAR                     : 1) Sanığın;…………………… Mahallesi…………….. Caddesi No:…’deki taşınmazıma vâki tecavüzü;                        tarihindeki müracaatım üzerine Makamınız tarafınca önlenmişti. Sanık, günü gene aynı taşınmazıma hücum etmiştir. Bu tecavüzü halen de devam etmektedir.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı; tecavüzün gene önlenmesiyle, sanık hakkında cezaî takibatır yapılması için lüzumlu işlemin yapılmasını saygılarımla dilerim.
Şikâyetçi
(Ad, soyad, imza)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir