TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI) :…………………………………………………

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) :…………………………………………………

TAHLİYE EDİLECEK
MECURUN ADRESİ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAHLİYE TARİHİ :………./………/………….

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir uyarı ve suç duyurusuna gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrımenkul kiraları ile alakalı kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum harcamaları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir uyarı, suç duyurusu ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ :……../……../………….

TAAHHÜT EDEN :………………………………………………..

İMZASI :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir