Ana Sayfa > Dilekçeler > Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
yoksa
………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                           :…………………………………
ADRESİ                            :…………………………………
DAVALI                           :…………………………………
ADRESİ                            :…………………………………
KONUSU                          : Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma talebimdir.
İZAHI                               :1) Davalı……….. ile .. yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma evladımız yoktur.

Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemekte; bunlar da yetmiyormuş şeklinde, ortada haklı bir sebep yokken, yabancıların yanında beni beni ufak düşürücü sözler anlatmaktadır. Bundan bu şekilde, karı – koca olarak yaşamamız mümkün değildir.
Evlilik birliğimiz, ortak yaşamı sürdüremeyecek derecede sar­sılmış ve evliliğimiz fiilen bitmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 166/1 ve sair HUKUKİ mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı ve sair deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı yargılama yapılarak;
 

Boşanmamıza,
Çocuğumuzun velayetinin bana verilmesine,
Yargılama giderlerinin de davalıdan alınmasına karar

verilmesini saygılarımla dilerim.
 
NÜFUS KAYDI: ………………………
../../….
Davacı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri yada davadan ilkin son kere 6 aydan beri beraber oturdukları yer Mahkemesinde açılır (MK. m: 168).
Geçimsizlik, taraflar arasındaki fikir ve duygu birliğinin yok olması, karşılıklı sevgi, saygı ve sadakatin ortadan kalkması anlamına gelir.
Çekilmezlik, aile birliğinin temelinden sarsılması sonucu, eşlerin artık bir arada yaşamasının olanaksız hale gelmesi anlamına gelir.

0/5 (0 Reviews)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir