…………………. AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. )
ADRESİ : …………………………………..

DAVALI : …………………………………..
ADRESİ : …………………………………..

KONU :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma talebimdir.

AÇIKLAMA :

1- Davalı ile ….yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma evladımız yoktur,
2- Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevlerin asla birini yerine getirmemekte; haklı bir sebep yokken beni dövmekte ve yabancılar içinde da ……….. benzer biçimde beni ufak düşürücü sözler anlatmaktadır.

3- Gene ortada hiçbir sebep yokken …. Ay ilkin çalıştığım işyerinden çıkartmıştır. Bir süre sonrasında da, ortaklaşa evimizden alıp babamın evine bırakmıştır. O günden beri beni aramamaktadır.
4- Evliliğimiz fiilen nihayetlenmiştir bundan bu şekilde, karı-koca olarak yaşamamız mümkün değildir.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. m.166 ve sair hukuki mevzuat.
SÜBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı, tanıklar,
CEVAP SÜRESİ : 10 gün
SONUÇ VE İSTEK: :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı yargılama yapılarak boşanmamıza ve yargılama giderlerinin de davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim. …./…../2013

Davacı
(Ad, Soyad, İmza)

 
NÜFUS KAYDI: ……………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir