Ana Sayfa > Dilekçeler > Satın Alma İçin Vekalet Sözleşmesi Örneği

Satın Alma İçin Vekalet Sözleşmesi Örneği

MADDE 1-
TARAFLAR
……………….adresinde ikamet eden ………. ile ………….. adresinde ticari faaliyetlerini yürüten ……..Şti. içinde aşağıdaki koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur.
İşbu sözleşmede ; ……… ‘vekil ‘ ………. Şti. ‘müvekkil ‘ olarak anılacaktır.
MADDE 2-
KONU
İşbu sözleşmenin mevzusu, vekilin, İtalya ‘nın Venedik kentine giderek, hediyelik cam eşya üreten Murano fabrikasından 500 tane kolye, 250 tane bilezik ve 300 tane cam gondolun müvekkil adına ve hesabına satın alınmasına ilişkin sözleşmeyi yapması ve sözkonusu eşyaları Türkiye’ ye getirmesidir.

MADDE 3-
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Vekil, 25.3.1996 tarihinde Venedik ‘ e giderek, orada 3 gün duracak ve Murano şirketi ile temaslarda bulunduktan sonrasında mümkün olan en uygun koşullarla, işbu vekalet sözleşmesinde belirtilen malların alımına ilişkin satım sözleşmesini müvekkil adına ve hesabına yapmış olacaktır. Vekil, alacağı cam eşyaların en iyi kalitede olmasına dikkat etmek ve müvekkilin tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Vekil, 29.3.1996 tarihinde almış olduğu eşyalarla beraber Türkiye’ ye dönecek ve eşyaları müvekkile aynı gün teslim edecektir. Alınan malların tümü camdan yapıldığı için vekil, bu tarz şeyleri özenli bir halde taşımak/ taşıtmak ve herhangi bir zarar görmelerini önleyecek her türlü tedbiri almak zorundadır. Vekil, mallarda meydana gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müvekkile karşı mesuldür.
Müvekkil, vekilin Venedik’ e gidiş-dönüş tayyare biletini temin edecek, Venedik’ de kalacağı otel harcamaları ile üç gün süresince vekilin yapacağı yeme içme harcamalarını karşılayacaktır. Ek olarak müvekkil, vekilin tüm malları işbu sözleşmede belirtilen tarihte hasarsız olarak teslim etmesi durumunda vekile 500 milyon TL. tutarı aynı gün ödeyecektir.
MADDE 4-
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden dünyaya gelmesi muhtemel uyuşmazlıklar için Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme, 22.3.1996 tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha vekile teslim edilmiş, ikinci nüsha müvekkilde kalmıştır.
Vekil ( Adı, Soyadı, İmza ) ( Adı, Soyadı, İmza )

0/5 (0 Reviews)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir