sag kaydinin duzeltilmesi dilekcesi 5ff473e69dbd0 Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

“SAĞ” KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
…………  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                        …………………………………
ADRESİ                         …………………………………
DAVALILAR :
1)…………………………………………
2)………………………………
ADRESLERİ                 …………………………………
KONUSU                        : Babamız………. ‘un nüfustaki “Sağ” kaydının, “Ölü” olarak düzeltilmesi talebimden ibarettir.
İZAHI                             :
1) Babamız…………………………… …..senesinde öldüğü halde Nüfus kaydında “Sağ” olarak gözükmektedir.

2) Bu sebeble işbu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir.
HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 29, Nüfus Kanunu m: 46 ve sair Hukuki mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve sair Hukuki deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı, “Ölü” olmasına rağmen Nüfus’ta “Sağ” olarak görünen babamı; ………….. ‘un kaydının “Ölü” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.
NÜFUS KAYDI :………………………………..
Davacı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, gerçekte “ölü” olmasına rağmen, Nüfus Kütüğü’nde “sağ” görünen kişinin mirasçıları tarafınca, yerleşim yerlerinin bulunmuş olduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
Öteki mirasçılar davalı olarak gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir