PTT yeni işyar alımı şartlarını deklare etti

ptt yeni memur alimi sartlarini acikladi 602937832141a PTT yeni işyar alımı şartlarını deklare etti

PTT AŞ’ye 1750 personel alımına ilişkin süreç başladı.  PTT’ye iyi mi başvuruda bulunabileceğinizi ve tüm süreçleri PTT’nin müracaat sayfasından öğrenmeniz mümkün.
PTT AŞ’ye alınması planlanan 1750 personel alımına ilişkin süreç 8 Ocak 2018 itibarıyla başladı. İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları il başmüdürlüklerine müracaatları gerekiyor. Kadroların birimlere bakılırsa dağılımı, gişe ve yazıhane görevlilleri ile dağıtıcı ekibi için alım yapılacak yüksek eğitim bölümlerinin listelerine PTT websitesinden ulaşabilirsiniz.

Genel Şartlar 
a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak suretiyle Türk vatandaşı olma
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay yada daha oldukca süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada erteletmiş olmak.
e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f)Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen eğitim şartını haiz olmak 
g) Yapılacak”sözlü sınavda” başarıya ulaşmış olmak.
ğ)Herhangi bir toplumsal güvenlik kurum yada kuruluşundan emekli olmamak.
h) Daha ilkin çalışmış oldukları kamu kurum yada kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
ı) Kamu Çalışanı Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.
Hususi şartlar ve tüm müracaat süreçlerinin detayları için PTT’nin websitesini ziyaret edebilirsiniz.
“PTT A.Ş.’den 1750 Personel Alımına İlişkin Basın Açıklaması”
Şirketimiz personel ihtiyacının karşılanmasını teminen 2017 yılı içinde meydana getirilen 2017/2 personel istihdamına ilişkin olarak 1750 personel alınması planlanmış olup, bu çerçevede adayların başvuruları alınmış, sözlü sınavları yapılmış, asil olarak atanmaya hak kazanan adayların evrakları tamamlattırılmış ve adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam etmekte iken; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/337 sayılı sonucu ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden 2017/2 personel alımları durdurulmuştur.Şirketimizin personel alımlarında bizleri yeğleyen adayların mağdur edilmemesi için Sayın Bakanımızın ve Sayın Başbakanımızın yoğun gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Görkemli Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 119 uncu maddesi ile Posta Hizmetleri Kanununa “Atama işlemlerinin durumu” başlıklı Geçici 11 inci madde eklenmiştir. Söz mevzusu maddede, 4/10/2013 tarihinden itibaren PTT’de istihdam edilen personel ile 1/1/2017 tarihinden sonrasında meydana getirilen sınavlarda başarıya ulaşmış olan ve haklarında meydana getirilen güvenlik soruşturması pozitif sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliğinin devam edeceği hükme bağlanmıştır.
Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz mevzusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 2017/2 personel alımında başarıya ulaşmış olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları pozitif olan adayların, işe başlama süreçleri 08/01/2018 zamanı itibariyle gerçekleştirilecektir. İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları İl Başmüdürlüklerine müracaatları gerekmektedir.
2017/3 personel alımıyla ilgili süreç ise gene Danıştay sonucu ile durdurulmuştur. PTT A.Ş’nin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile personel alım mevzuatında değişimler yapılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanma tarihinden itibaren 2018 ve sonraki tüm alımlarda düzenlenecek yeni mevzuat geçerli olacaktır. Bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.
Şirketimiz 2018 yılı içinde ve müteakip yıllarda da gerekseme duyulması halinde personel alımına devam edecektir. Sürekli gelişen ve büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 personel alımında başvurduğu halde beraber emek verme imkanı bulamadığımız kıymetli yurttaşlarımızın bundan sonraki personel alımlarına başvurularını bekler, onları PTT ailesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Ek olarak ataması gerçekleşecek olan 1750 personelimize PTT ailesi olarak hoş geldiniz der, birlikte çalışmaktan kıvanç duyacağımızı ifade ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir