ornek dava dilekcesi her kurumda gecerli 5ff474d03945a Örnek dava dilekçesi (Her kurumda geçerli)

Her kurumda geçerli olan dava dilekçesine örnek olarak aşağıdaki dilekçeyi hazırladık.
(Word halini indirmeniz gerekmektedir.)

 
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(ADRES) İSTANBUL
Lise mezunuyum, askerliğimi yaptım. On parmak daktilo yazmasını ve bilgisayar kullanmasını biliyorum.
Açmış olduğunuz personel imtihanlarına girmek isterim.
Lüzumlu işlemlerin yapılmasını arz ederim. ../../….
(Ad, soyad, imzası)
Adres :
…………
Ekler :
1 – Lise mezuniyet belgesinin noterden onaylı örneği
2 – Daktilo ve Bilgisayar kursu mezuniyet belgesinin onaylı örneği
3 – Askerlik durumunu gösterir belge.
 
DAVA DİLEKÇELERİNDE, ADLİ DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
– Dava dilekçelerinde – adi dilekçelerde belirtilen biçim ve uslup özelliklerine ilaveten – genel olarak aşağıdaki hususlar bulunur.
a – Başlık (Görevli ve Yetkili Mahkeme)

[Dava dilekçesi başka yer mahkemesi eliyle görevli ve yetkili mahkemeye gönderiliyorsa, aracı olan mahkemenin adı da Başlık’ta yazılır. ….. Asliye Hukuk Mahkemesi eliyle  …. Asliye Hukuk Mahkemesine gibi.]
b – Tarafların ve var ise kanuni temsilci yada vekillerin ad ve soyadları ile adresleri,
c – Açık şekilde dava mevzusu
ç – Davacının iddiasının dayanağı olan tüm olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu
d – Hukuki sebeplerin özeti
e – Açık bir halde iddia ve müdafa
f – Karşı tarafın hangi sürede yanıt verebileceği
g – Davacının yada var ise kanuni temsilcisi yada vekilinin imzası.
– Davacı 1 den fazla ise, hepsinin ad, soyad ve adresleri yazılır ve hepsi tarafınca imzalanır.
– Davalı 1 den fazla ise, hepsinin ad, soyad ve adresleri yazılır.
– Davalının adresi bilinmiyorsa, adresi yazılmaz. Bu durumda, dava dilekçesi  davalıya “İlanen tebligat yolu” ile bildiri edilir.
– Dava küçüğe / mahcura karşı açılıyorsa, davalı taraf olarak, küçüğün yada mahcurun kanuni temsilcisinin ad, soyad ve adresi yazılır.
– Dava dilekçesinde anlatılmadık, söylenmedik, noksan bir husus kalmamalıdır. Zira, eksikliğin sonradan giderilmesi mümkün olmayabilir.
– Dava dilekçesi davalı sayısından 2 nüsha fazla yazılır. 1 süreti saklanır, ötekiler mahkemeye verilir.
– Dava dilekçesi umumi vekile bildiri edilmez.
Adli tatilde de dava açılabilir.
 
Örnek dava dilekçesini indirmek için tıklayınız.
 
Mühim Notlar :
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir