Ana Sayfa > Dilekçeler > Kısmi Dava Dilekçesi

Kısmi Dava Dilekçesi

KISMİ DAVA DİLEKÇESİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR ÖRNEKTİR.
………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI
ADRESİ
DAVALI                             ……………………………
ADRESİ                              ……………………………
KONUSU                           : Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, davalının şimdilik…………… — lira maddİ tazminata mahkUm edilmesi talebimdir.
İZAHI                                 : 1) Davalı…………….. sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken,tarihinde benim sevk ve
idaremdeki…….. plakalı otomobilime arkadan çarpmıştır.

Bu kazada otomobilim büyük hasar görmüştür. Sadece zararın kati miktarı, bilirkişi raporuyla belirlenebilecektir.
Zararımın ……… — lira bulunduğunu tahmin ediyorum. Bundan dolayı de fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutuyorum.

HUKUKİ SEBEBLER : BK., Karayolları Trafik K. ve sair hukuki mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Bilirkişi raporu, bulgu, tanık ifadeleri ve öteki kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı yargılama yapılarak;

Davamın kabulüne,
Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,
Davalının, vaka tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle beraber…………… —lira maddî tazminata mahkûm edilmesine,
Yargılama giderleriyle beraber Avukatlık tutarının de davalı tarafa yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla dilerim.
Davacı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!
* Kısmi davada vakit aşımı, oluşturulan davadaki meblağ bakımından kesilir. Bundan dolayı, ek davanın da kısmi davanın doğal olarak olduğu vakit aşımı (hak düşürücü süre) içinde açılması gerekir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir