Kişiliğe Meydana getirilen Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

kisilige yapilan tecavuzden dolayi tazminat talebi dilekcesi 5ff473b7e27cf Kişiliğe Meydana getirilen Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
……………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                         ……………………………….
ADRESİ                          ……………………………….
DAVALI                         ……………………………….
ADRESİ                          ……………………………….
KONUSU                        :…………….. — TL maddî ve………………. — TL içsel olmak suretiyle toplam……………….. — TL tazminat isteğimden ibarettir.
İZAHI                             :
1) Birçok kesedi olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım.
2) Davalı, dostum olur. Benim adımı kullanarak sahneye çıkmakta, böylece de hem adımı küçük düşürmekte, hem de ka­zancıma engel olmaktadır.

Davalının bu davranışları sonucu şöhretim zedelendi, ek olarak kazancım da azaldı. Bu mevzuda, “Tecavüzün Men’i Davası” açtım. “Tecavüzün Men’ine” karar vermiş olmasına rağmen, gene benim adımı kullanarak sahneye çıkmaktadır.
Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı işbu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 26 ve sair Hukukî mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı,…. Asliye …’inci Hukuk Hakimliği’nin D. İş. …/…. sayılı dosyası, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler kar­şısında yargılama yapılarak, Davalıdan,…………… — TL maddi ve …………. — TL içsel olmak suretiyle, toplam………….. — TL tazminatın tahsiline, Yargılama masraflarının da davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.
Davacı
(Ad, soyad, imza)
NÜFUS KAYDI:……………………………….
HATIRLATMA!

Dava, tecavüzün yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
Davada, davalının kusurlu olup, olmadığı araştırılır. Kusuru yoksa maddî tazminata hükmedilmez.
Davacının maddi ziyanı bulunup bulunmadığı araştırılır.
Tinsel tazminata hükmedebilmek için; davalının kusuru olup olmadığı, şu demek oluyor ki davacının davranışlarından dolayı onur ve haysiyetinin incinip incinmediği ve davacının da bu yüzden pek fahiş bir zarara uğrayıp uğramadığı araştırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir