Kalp

Kalp, -bi (1) a. ( ince okunması mümkün) Ar Göğüs boşluğunda, iki akciğer içinde bulunan ve kan dolaşımını elde eden organ; yürek.
2. Kalp hastalığı: Kalbi var, sinirlendirmeyin.
3. mec. Duygu: Onda kalp denen şey yok.
4. mec. Sevgi, gönül: Ona tüm kalbiyle bağlanmıştı.

5. mec. Bir ülkenin, bir kuruluşun yönetim, işleyiş vb. bakımlardan en önde gelen yeri: Ankara, Türkiye’nin kalbidir.
kalp krizi a. tıp Enfarktüs. kalp yetmezliği a. tıp Sağ ve sol kalbin,bazı durumlarda her ikisinin de vücu-dan gereksinmesini karşılayacak kanı pompalayamaması.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top