veraset ilaminin iptali dilekcesi 5ff47230f1e22 Kalıtım İlamının İptali Dilekçesi

VERASET İLÂMININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
……………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                             :………………………..
ADRESİ                               :……………………….
DAVALI                              :……………………….
ADRESİ                               :……………………….
KONUSU                             : Kalıtım ilâmının iptali talebimdir.
İZAHI                                 : 1) Davalı…………………………….. ’nin, müteveffa babam………………………… ‘un  tek varisiymiş        şeklinde   Kalıtım       İlâmı aldığını öğrendim. Gerçekte, davalının babamla hiçbir ilgisi yoktur.

2) Babamın tek mirasçısı ben olduğumdan işbu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir.
HUKUKÎ SEBEBLER : Uygar Kanunun ilgili hükümleri.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, kalıtım ilâmı, tanık beyanları ve sair deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı yargılama yapılarak,……………… Barış …’uncu Hukuk Mahkemesi’nin …./.. E, …./.. K. sayılı kalıtım ilâmının iptaline karar verilmesini saygıyla dilerim.
Davacı
(Ad, soyad, imza)
NÜFUS KAYDI:
HATIRLATMA!

Dava, herhangi bir Barış Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
Dava, Kalıtım Davası halen devam ediyorsa, davaya bakan Mahkemede açılır.
Husumet, iptale mevzu olan kalıtım ilâmım alanlara yöneltilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir