veraset belgesi talebi dilekcesi 5ff47239aa551 Kalıtım Belgesi Talebi Dilekçesi

VERASET BELGESİ TALEBİ
……………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                              :
ADRESİ                               :
DAVALI                              :     Hasımsız.
KONUSU                             :     Kalıtım Belgesi talebimden ibarettir.
İZAHI                                  :     1) Ortaklaşa murisimiz eşim……………………….. günü vefat etmiştir.
2) Geriye eşi (ben) ve …………………………….  ……………  ve ………………… isminde 3 evladımız kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur.
HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 495, ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve sair deliller.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı, müteveffa eşim …………………….. ‘in miras meselesinin halledilerek Kalıtım Belgesinin verilmesini saygılarımla dilerim.
Davacı
NÜFUS KAYDI:……………………………….
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, herhangi bir Barış Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
Dava, mirasçılardan herhangi biri yada birkaçı veya hepsi tarafınca açılır.
Bu davalar, çoğu zaman “Hasımsız” olarak açılır. Hasımsız olarak açıldığı takdirde, Kalıtım Belgesi, aksi durağan(durgun) oluncaya kadar geçerlidir.
Hasımlı olarak açıldığı takdirde, mahkemenin verdiği yargı kati­leşince “İlâm” niteliğini kazanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir