Ana Sayfa > Dilekçeler > İsme Meydana getirilen Tecavüzün Meni Dilekçesi

İsme Meydana getirilen Tecavüzün Meni Dilekçesi

AD’A YAPILAN TECAVÜZÜN MEN’İ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.
ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                          …………………………….
ADRESİ                           …………………………….
DAVALI                          …………………………….
ADRESİ                           …………………………….
KONUSU                         : Adıma meydana getirilen tecavüzün önlenmesi talebimden ibarettir.
İZAHI                               :
1) Birçok kaseti olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım.
Davalı, dostum olur. Benim şöhretimden faydalanarak para kazanmaktadır. Şöyleki ki: Her gün oturduğumuz kahvehaneye gelmiş olarak beni arayanlara, kendisini, “Ben, …………… ” diye tanıtmakta, böylelikle de benim gitmem ihtiyaç duyulan işlere, o gitmektedir. Ek olarak, sesi benim kadar güzel olmadığı için de benim şöhretimi zedelemektedir.

Arz ettiğim benzer biçimde, adıma meydana getirilen bu saldırı halen devam etmekte olduğundan işbu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir.
HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 26 ve sair Hukukî mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve sair Kanuni deliller.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler kar­şısında yargılama yapılarak;

Adıma meydana getirilen tecavüzün men’ine,
Yargılama masraflarının da davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla ..

NÜFUS KAYDI:……………………………..
Davacı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, tecavüzün yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
Davanın, tecavüzün öğrenildiği günden itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir. Herhalde, 10 yıl geçmekle vakit aşımına uğrar.
Hakim, davalının kusurlu olup olmadığını araştırmaz.
Davacı, bu davayı kazanırsa maddî ve içsel tazminat davası da açabilir.
Davacı ölmüşse; kanuni mirasçıları aynı mevzuda dava açabilirler.

0/5 (0 Reviews)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir