Şimdi yükleniyor

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurma Sorgulama Hesaplama 2020

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurma Sorgulama Hesaplama 2020

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurma Sorgulama Hesaplama 2020

İşsizlik Maaşı – Devlet, işveren doğrultusundan iş akdinin feshedilmesinden kaynaklı işi olmayan kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri amacıyla lüzumlu sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar. İşsizlik maaşı, her çalışanın işi olmayan kalması durumunda güvencesidir.

Türkiye’de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşıdır. İŞKUR kendi heves ve eksikliği haricinde işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 senedeki prim gün sasenearına bakılırsa 10 aya kadar maaş ödemektedir. İşsizlik maaşı alabilmenin belirleme edilen şartları bulunmaktadır. Kendi heves ve eksikliği haricinde işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet doğrultusundan ödenen işsizlik maaşında yeni planlama yapılmış oldu. İşsizlik maaşı, her çalışanın işi olmayan kalması halinda güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa bakılırsa hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık vakitlerde kendi imkanlarımız ya da İŞKUR doğrultusundan mesleğimize ideal iş bulana kadar geçinmemizi gerçekleştiren ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. İŞKUR, işsizlik maaşı alanlara ilk evvelce iş buluyor. İŞKUR’un önerilmiş olduğu işi haklı bir namacıylae dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesiliyor.

Kurum ek olarak, gelir getirici bir işte çalmış olduğu belirleme edilenlerin maaşını keserken, yaşlılık aylığı alanlara işsizlik maaşı ödemiyor Son dört aylık brüt maaşa bakılırsa hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık vakitlerde kendi imkanlarımız ya da İŞKUR doğrultusundan mesleğimize ideal iş bulana kadar geçinmemizi gerçekleştiren ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Asgari ücret zammının açıklanmasının sonrasında 2020 senesindeki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna bakılırsa brüt asgari ücret üstünden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Devlet doğrultusundan verdiği işsizlik maaşı amacıyla talep edilen şartların başlangıcında işsizlik maaşına müracaat meydana getirecek kişinin işyerinden kendi talebi haricinde ayrılmış olması koşulu geliyor. Bu şarta bakılırsa maaş amacıyla müracaat meydana getirecek kişi iş yerinden çekilme etmiş olmamalı.

Buna bakılırsa işsizlik maaşı müracaatında bulunacak kişi kendi talebi dışından işinden çıkarılmış olmalı. Müracaat meydana getirecek kişinin çalışmakta bulunmuş olduğu firmanın iflası ve aynısı halların yaşanması da müracaatlar amacıyla geçerli saseneıyor.İşsiz kalanlar amacıyla en önemli husus işsizlik maaşıdır. Bu sebeple yeni bir iş bulana kadar geçecek vakitte toplumsal gereksinimların karşılanabilmesi amacıyla paraya gereksinim vardır. İşsizlik maaşı husussu ile ilgili tüm merak edilenler; Şu an yürürlükte olan sistemde, işten çıktığınızda yeni bir iş bulana kadar temel gereksinimlarınızı karşılayacak oranda devlet işsizlik maaşı bağlıyor. Maaşın kime hangi şartlarda bağlandığı ise 4447 saseneı İşsizlik Sigortası Kanunun’da çeşitli bir halde yer alabilmektadır. İşsizlikten evvelce son dört aydaki averaj brüt tutarı 4 bin 60 liranın üstünde olanlar, brüt ücret tutarlarına bakılırsa asgari ücret artışından faydalanabilecek. İşsizlikten evvelceki brüt tutarı 4 bin 60 TL’nin altında olanların işsizlik maaşı ise asgari ücret artışından etkilenmeyecek.

Devlet kendi talebi ve eksikliği haricinde işi olmayan kalan bireylerin yeni bir iş bulabilmeleri amacıyla lüzumlu zaman zarfından işsizlik maaşı ödemesi yapıyor. 1 Ocak’ta asgari ücretteki artışla eş güdümlü işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar arttı. İşsizlik maaşı asgari tutara endeksli olarak ödenmektedir. Brüt asgari ücret üstünden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. İşsizlik sigortası yasaunda yapılması plan edilen yasa öneriyi ile işsizlik maaşı alabilmek amacıyla son 4 ay zamanınce prim ödeme koşulu hizmet akdine bağlı olma koşulu olarak değişiyor. Böylece işten çıkarılarak emek verme yaşamına ara veren bireylerin devamsızlıktan kaynaklı işsizlik maaşı alma hakları yanmayacak. Kısaca işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarında basitlik sağlanacak, devamsızlıktan meydana gelen ödememe hali kaldırılacak.

Öngörülen planlama ile işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek amacıyla aranan iş sözleşmesinin sona ermesinden evvelceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olma koşulu esnetiliyor. “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi, “hizmet akdine doğal olarak” şeklinde değiştiriliyor. Aranan koşul, “Hizmet akdinin sona ermesinden evvelceki son 120 gün, hizmet akdine doğal olarak olanlardan…” şekline dönüşüyor. Böylece iş sözleşmesinin sona ermesinden evvelceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma koşulu yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılması, devamsızlık hallarından kaynaklı ödememe halinun ortadan kaldırılması öngörülüyor. Dolayısıyla, hizmet sözleşmesinin devam etmesi koşuluyla, son 120 gün içersinde Toplumsal Güvenlik Kurumu’na tamamlanmamış gün bildirilmesi halinda da işsizlik sigortasından yararlanılabilecek.

Sigortalı olarak çalışan her kişinin maaşından yüzde 1 oranında işsizlik sigortası pirimi kesiliyor. Fonda biriken bu para işi gücü olmayanlara, işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Fakat 2 ya da 3 ay çalışıp işten çıkanlar bu haktan faydalanamıyor. Yapılacak olan yeni planlamayle bundan sonrasında 120 günden azca çalışanlar da işsizlik maaşından faydkısmılabilecek. Buna bakılırsa çalışanlara 3 ay gelir desteği sağlanacak İş durdurma zamanınin uzaması halinda, 6 aya kadar uzatılabilecek. Vatandaşların prim koşulu ve gün koşulu şartlarını da yerine getirmeleri gerekiyor. Buna bakılırsa işçisinin belirli bir yörede prim yatırmış olmaları ve belirli bir sayıda gün çalışmış olması gerekiyor. Bunun amacıyla belirleme edilen sınırlar ise iş yerinden ayrılmadan evvelce 120 gün prim ödemesi ve son üç yıl içersinde minimum 600 gün işsizlik sigorta primlerinin de ödenmiş olması.

Bu şartları gerçekleştiren adaylara ise asgari ücret tutarına bağlı oranlarla hesaplanılarak işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Halen en düşük işsizlik maaşı 811 lira iken en yüksek işsizlik maaşı ise 1600 lira olarak uygulanmaktadır. Buna bakılırsa işsizlik maaşı alabilmek amacıyla son 3 senede 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi heves ve eksikliği haricinde işten çıkarılması şartları değiştirilmeyecek. Mevcut uygulamada, bu şartlara ek olarak son 120 gün içersinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma koşulu da aranıyor. Değişim bu bölümde yapılacak ve ‘sürekli çalışmış olma’ koşulu gene tanımlanacak. Yetkililer, şu anki uygulamada, işten ayrılmadan evvelceki son 120 günde, çalışanın devamsızlık yapması halinda de, işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor. İşsizlik sigortası daha oldukça toplumsal koruma sağlayacak şekilde gene düzenlenecek.

Daha evvelce son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmemiş işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Devamlı emek verme koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Yeni planlamayle, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na tamamlanmamış gün bildirilenler de bundan sonrasında işsizlik ödeneği alabilecek. İşsizlik maaşı alabilmek amacıyla iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içersinde müracaatte bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonrasında da müracaatlabiliyor fakat öyleyse gecikilen zaman kadar tamamlanmamış maaş ödeniyor. İşsizlik maaşı alabilmek amacıyla iş akdinin işveren doğrultusundan sona erdirilmesi ya da işçinin haklı amaçla iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi amacıyla sözleşmenin işveren doğrultusundan sona erdirilmesi mecburi.

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu şahıslara de veriliyor: – Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına doğal olarak çalışanlar. – Hizmet akdine dayalı olarak bir ya da ansızın oldukça işveren doğrultusundan çalıştırılan sanatçılar, ticari taksi, dolmuş, otobüs benzer biçimde kentiçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, – Mütekabiliyet temelına dayalı olarak internasyonal toplumsal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak suretiyle yabancı uyruklu şahıslardan hizmet akdi ile çalışanlar, – Genelevde çalışan 1593 saseneı Umumi Hıfzısıhha Kanununda emare edilen umumi hanımefendiler, – Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders tutarı karşılığı vazife verdiğiler. İşsizlik maaşı zamanı, prim ödenen gün adedina bakılırsa değişiyor. Son üç senede 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor. On aylık işsizlik maaşına hak kazanmış bir kişi 4 ay maaş aldıktan sonrasında bir işe girdiğinde işsizlik maaşı kesilir. Fakat, bu kişi bir zaman sonrasında gene işi olmayan kaldığında, kalan 6 ay işsizlik maaşını almaya devam eder. On ay işsizlik maaşı alan kişinin gene hak kazanabilmesi amacıyla gene minimum 600 gün prim ödemesi gerekir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma halinda almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak amacıyla işi olmayan kalan kişinin son dört aydaki averaj brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmediği görülüyor. İşsizlik maaşı alabilmek isteyen sigortalı işçilerin işlerinden ayrıldıktan sonrasında asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini bilmesi gerekiyor. Gelin hep eş güdümlü işsizlik maaşı şartlarına bakalım. İşten çıkartılan ve şu an çalışmayan tüm vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak amacıyla müracaat şartlarını öğrenmek istiyor. İşsizlik maaşına dair tüm ayrıntılar. İşsizlik maaşı iyi mi alınır sorusu pek oldukça kişi doğrultusundan en oldukça dört gözle beklenen ve sorgulanan hususlar içinde yer aldı. İşsizlik sigortası fonundan 4/a’lılar kısaca eski adıyla SSK’lılar, 506 saseneı yasaa doğal olarak olarak kurulan sandıklara doğal olarak çalışan şahıslar, işsizlik sigortasına prim ödemek koşuluyla kısmi vakitli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içersinde 10 günden azca çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı, kasım sonu itibariyle 115 milyar 133,3 milyon liraya ulaşırken, işsizlik sigortasının uygulanmaya başlandığı Mart 2002’den bugüne dek 5 milyon 765 bin 621 şahsa maaş ödendi. Kendi heves ve eksikliği haricinde işini kaybedenler bu maaştan yararlanabilir. Buna bakılırsa, hizmet akdinin feshinden evvelceki son 120 gün içersinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içersinde minimum 600 gün zaman ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde İŞKUR birimine direk ya da elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) müracaat ederek iş almaya hazır bulunduğunu duyurmak koşuluyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. 5 Aralık 2017 tarihindeki Resmi Gazetede piyasaya sürülen düzenlmeye bakılırsa, işsizlik ödeneğiyle ilgili iki önemli farklılık yapılmıştı. 1- İşsizlik ödeneği müracaatları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacak. 2- İşsizlik ödeneği ayın beşinde ödenecek.

MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden evvelceki son 3 yıl içersindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş zamanı de artıyor. Buna bakılırsa; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 300 gün zaman ile işsizlik ödeneği veriliyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik maaşı zamanı benzer biçimde alıncak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime temel kazançları öneme alınarak hesaplanan günlük averaj brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşı nedir, iyi mi alınır, kimler alabilir?

İŞKUR’un resmi sitesinde belirleme edilen işsizlik maaşı ile ilgili bulgular şöyleki: İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortasının kapsamı

* 5510 saseneı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

* 506 saseneı Toplumsal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde emareler sandıklara doğal olarak sigortalılar, İstekleri halinda;

* 4857 saseneı Kanuna bakılırsa kısmi vakitli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

* Ticari taksi, dolmuş ve aynısı nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Gezim Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi vakitli iş sözleşmesiyle bir ya da ansızın oldukça kişi doğrultusundan çalıştırılan ve çalışmış oldukları kişi bununla beraber ay içersinde emek verme gün adedi 10 günden azca olan şahıslar, işsizlik sigortasının kapsamındadır. İşsizlik sigortasından yararlanma şartları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek amacıyla;

* Kendi heves ve eksikliği haricinde işi olmayan kalabilmek,

* Hizmet akdinin feshinden evvelceki son 120 gün içersinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, * Son üç yıl içersinde minimum 600 gün zaman ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına müracaat Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Müracaat, İŞKUR birimine şahsen gelmiş olarak ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler haricinde 30 gün içersinde müracaatlmaması halinda, müracaatte gecikilen zaman, toplam hak sahipliği zamanınden düşülmektedir. İşsizlik sigortası müracaatı ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. İşsizlik ödeneğinin zamanı Hizmet akdinin feshinden evvelceki son üç yıl içersinde;

* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 180 gün,

* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 240 gün,

* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işi gücü olmayanlara 300 gün zaman ile işsizlik ödeneği (yasada yer edinen başka şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir. Son 120 günde kesinti sasenemayan hallar Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sonlanmış olan sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden evvelceki son 120 gün içersinde, hizmet akdi devam etmekle eş güdümlü;

1. Hastalık, 2. Parasız izin, 3. Disiplin cezası 4. Gözaltına alınma, 5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6. Kısmi istihdam, 7. Bırakım, 8. Işkapatım, 9. Genel yaşamı etkileyen vakalar, 10. Ekonomik kriz, 11. Naturel afet, Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması ya da işe ara verilmesi halinda, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu vakitler kesinti sasenemamaktadır.

İşsizlik sigortası kapsamında yasenean hizmetler İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR doğrultusundan; § İşsizlik ödeneği verilmesi, § Genel esenlik sigortası primleri ödenmesi, § Yeni bir iş bulma, § Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. İşsizlik ödeneği miktarı Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime temel kazançları öneme alınarak hesaplanan günlük averaj brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. İşsizlik ödeneğinin ödenmesi İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan zamanı izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile eş güdümlü her hangi bir PTT şubesine müracaat ederek işsizlik ödeneklerini alabilirler. İşsizlik ödeneğinin kesildiği hallar İşsizlik ödeneği alabilmekta iken; § İŞKUR doğrultusundan tavsiye edilen mesleklerine ideal ve son çalışmış oldukları işin ücret ve emek verme şartlarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir kısmı sınırları içersinde bir işi haklı bir namacıylae dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri gene başlatılmamak suretiyle kesilmektedir. § Emek harcama yaşamını araştırma ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce ya da kamu idarelerinin denetim elemanları doğrultusundan oluşturulan kontrollerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği almış olduğu dönemde kayıt dışı olarak çalmış olduğu belirleme edilenlerin işsizlik ödenekleri gene başlatılmamak suretiyle kesilmektedir.

§ İşsizlik ödeneği almış olduğu zaman içersinde rastgele bir toplumsal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” sebebi öne sürülerek yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir. § İŞKUR doğrultusundan tavsiye edilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir namacıyla göstermeden reddeden ya da kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir namacıylae dayanmaksızın Kurum doğrultusundan oluşturulan çağrıları saatinde cevaplamayan, istenilen informasyon ve belgeleri öngörülen zaman içersinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Fakat, bu hallarin sona ermesi halinda, ödemelere gene başlanmaktadır. Ödemenin zamanı başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği zamanınin sona erdiği zamanı geçememektedir.

İşsizlik ödeneğinden oluşturulan kesintiler İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç rastgele bir vergi ve kesintiye doğal olarak değildir, nafaka borçları haricinde haciz ve başkasına devredilemez. Sağlık hizmetinden yararlanma İşsizlik ödeneği alanlar genel esenlik sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü bulunmuş olduğu şahıslar de genel esenlik sigortalısı kapsamında esenlik hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, alakalıler adına yalnızca genel esenlik sigortası primleri yatırılmış olduğu amacıyla, emeklilik açısından öneme alınmamaktadır. İşsizlik ödeneği alırken yapılması lüzumlu olanlar İşsizlik ödeneği alınan zaman içersinde; ikamet adresinin değişmesi, rastgele bir toplumsal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetki sahibi esenlik kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallarında hal en yakın İŞKUR birimine 15 gün içersinde bildirmelidir Sigortalı işi olmayan kendi eksikliği ve bulgulardeki kusur ya da yanlışlık namacıylaiyle oluşturulan oldukça ödemeleri meşru faizi ile eş güdümlü ödemek zorundadır.

İşsizlik sigortası prim miktarı İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime temel aylık brüt kazançların üstünden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren oranı alınmaktadır. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle, 2019’da uygulanacak asgari geçim indiriminin (AGİ) yanı sıra işsizlik maaşları da belli oldu. Asgari ücret 2019 senesinde yüzde 26 oranında artırılarak, brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 TL olacak. Gelecek yıl ödenecek işsizlik maaşları da yüzde 26 oranında artırılacak. Asgari ücretle çalışanların işsizlik maaşı 805.68 TL’den bin 15.49 TL’ye çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı ise bin 611.37 TL’den 2 bin 30.98 TL’ye yükselecek. 2019’da en düşük işsizlik maaşı bin 15 TL olacak 2019’DA

KİM KAÇ LİRA İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK?

Gelecek yıl, brüt tutarı 3 bin lira olan işçi bin 191 TL; brüt tutarı 3 bin 500 TL olan bin 389 TL; brüt tutarı 4 bin lira olan bin 588 TL; brüt tutarı 4 bin 500 TL olan bin 786 TL; brüt tutarı 5 bin TL olan bin 985 TL; brüt tutarı 5 bin 500 lira ve üstü olan işçiler de 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alacak. 600 GÜN PRİM ÖDEME KOŞULU İşsizlik maaşı alabilmek amacıyla, son 3 senede minimum 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR’a işsizlik müracaatınun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içersinde yapılması gerekiyor.

İŞÇİLER HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

– İş akdinin sona ermesinden evvelceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak, – Son üç yıl içersinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek. – İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içersinde başvurmak. – Hizmet akdinin işveren doğrultusundan sona erdirilmesi. – Hizmet akdinin işçi doğrultusundan “haklı” bir namacıylae dayalı olarak feshedilmesi. – İşyerinin el değiştirmesi ya da başkasına geçmesi, kapanması ya da kapatılması, işin ya da işyerinin niteliğinin değişmesi amaçlariyle işten çıkarılmış olmak.

Share this content:

Yorum gönder