İşkur Eski Hükümlü 2021 Affetme Desteği Projesi

iskur eski hukumlu 2021 hibe destegi projesi 60384691cb4fc İşkur Eski Hükümlü 2021 Affetme Desteği Projesi

Eski hükümlülere 2021 senesinde da İş-kur tarafınca destek verilecek. Affetme şartlarını taşıyanlar müracaat tarihleri içinde başvurularını yapabilecek. İçeriğimizde eski hükümlülere affetme şartları, başvuruların ne zaman yapılacağı, kredi desteği ve hükümlülere kendi işlerini kurma projeleri hakkında detaylı data alabilirsiniz. İş-kur eski hükümlü affetme desteğine başvurularda eski hükümlü kendi işini kurma projesi müracaat formu iyi mi doldurulur, İş-kur engelli ve eski hükümlü istihdamı 2021/1. periyodu proje başvuruları ne zaman sona erecek tüm merak edilenleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.İŞKUR Eski Hükümlü Affetme Desteği 2021 Senesinde Devam EdiyorEski hükümlü yurttaşlarımızın Türkiye İş kurumu Engelli ve Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla işyeri açma affetme desteği olarak 50 bin lira affetme verecek. Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İşveren Sendikaları ile Türkiye İşçi Sendikaları konfederasyonları işbirliğiyle eski hükümlülerin ve engellilerin iş hayatına kazandırılması ve kendi işlerini kurmaları amacıyla proje desteği veriliyor. Aşağıda detaylarını verdiğimiz projeleri hazırlayanlar, kamu ve toplumsal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirecek. Detaylar haberimizde..Eski Hükümlülere Kendi İşini Kurma Affetme Desteği 2021 Başvuruları Başladıİşkur 2021 senesinde da kendi işini oluşturmak ve meslek sahibi olmak isteyen eski hükümlüler ve engellilerin projelerini desteklemeye devam ediyor. İş kur kendi işini oluşturmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı/1. dönemine ilişkin affetme proje başvurularını Kasım ayı itibari ile başlattığını duyurmuştu.  İş kur tarafınca sağlanan bu destek ile engellilere yönelik emek verme icra eden tüm sivil cemaat kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini oluşturmak isteyen engelliler projelerin başvuruları son müracaat evveliyatına kadar İşkur  İl Müdürlüklerine ve Hakkaniyet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Emek harcama ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletilmesi ile başvurular alınacaktır.2021/1. Dönem başvuruları 23 Kasım itibariyle başlatıldı. Müracaat rehberinden tüm detayları inceleyebilirsiniz. En geç 18 Aralık evveliyatına kadar başvurular alınacaktır. 2021/1. Dönem Başvuruları ile ilgili detaylar için tıklayınız.İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı 2021/1 Periyodu Proje BaşvurularıEski hükümlü kendi işini kurma projesi müracaat formu 2021/1 periyodu için doldurarak İşkur Müdürlüklerine ileten eski hükümlü ve engellilerin başvuruları kabul edilecektir. Aşağıdaki müracaat rehberi ve formuna bakılırsa hazırlanacak projelerin;Engellilerin kendi işini kurmaları,Eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik,Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik,Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik,Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler kamu ve toplumsal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.Yönetmelik için tıklayınız.İŞKUR Engelli Affetme Desteği 2021 Müracaat FormuBaşvuru formları;Engelli kendi işini kurmaları için proje müracaat formuEski hükümlülerin kendi isini kurmaları yönelik projelerin basvuru formuKorumalı affetme projesi müracaat formuİŞKUR Engelli Affetme Desteği 2021 Başvurularda İstenen EvraklarTalep dilekçesi,Proje Müracaat formu,Kimlik fotokopisi,Kurulacak işin mevzusu ile ilgili mevzuatında mecburi belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren mezuniyet belgesi, sertifika benzer halde belgenin örneği,Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğeri kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, müracaat formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje,Engelli sağlık kurulu raporu’nun aslı benzer halde yapılmış örneği Hastane, İŞKUR il müdürlüğü benzer halde resmi kurumlarca aslı benzer halde yapılması gerekir,Vergi Dairesinden proje müracaat tarihinden önceki 1 ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,Hayvancılık ve ziraat projelerinde Ziraat ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, eylemsiz işletmesi olanların proje müracaat tarihinden geriye doğru son 1 yıl içinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname veAdli sicil kaydı sorgulama belgesi belgeler ile müracaat yapılmalıdır.Eski hükümlüler ve engellilere sağlanan destekleri incelemek için tıklayınız.Eski Hükümlülere Ve Engellilere İşyeri Açma Affetme DesteğiYukarıdaki projelerin desteklenmesi kapsamında engelliler için 50 bin liraya kadar, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar özetlemek gerekirse 44 bin 145 TL kadar (kurum desteği) iş kurma affetme desteği sağlanacaktır.Eski Hükümlülere 65 Bin Lira İşyeri Açma Affetme Desteğiİş Kur engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımızın mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işgücü piyasasında yer almalarını temel vazife bilerek bu farkındalıkla hizmet veren bir kurumdur. Bu kapsamda dönem dönem engelli ve eski hükümlü yurttaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına olanak sağlayacak programlar düzenlenmektedir.Engelli yurttaşlarımız ve yargı giymiş eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla verilecek 50 bin lira affetme desteği proje karşılığında aranan şartları taşıyan eski hükümlülere verilecek. İstihdamın sağlanması amacıyla yürütülen bu proje kapsamında verilecek olan 50 bin lira affetme  desteğinden yararlanabilmek için başvuruların yapılması ve aranan şartların sağlanması gerekiyor.Engellilere İşkur 50 bin lira İşyeri açma desteği için tıklayınız.Mahkuma Kredi Desteği İçin Eski Hükümlü Affetme Projeleri Nedir?Engelli ve eski hükümlülerin affetme desteği alabilmesi için aşağıdaki projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor.Eski hükümlü projeleri;Eski hükümlü yurttaşlarımızın işe başlamalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim projeleri,Eski hükümlü yurttaşlarımızın istihdam için iş bulmalarını kolaylaştırmak için destek teknoloji projeleri,Eski hükümlü yurttaşlarımızın iş başı yaptıktan sonrasında girilen işe uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen projelerEski hükümlü yurttaşlarımızın işyeri açmak için hazırlanan projelerKoruma işyeri destekleri için uygulanan projeler için 50 bin liraya kadar affetme desteği sağlanmaktadır.Proje başvurusunu icra eden eski hükümlülerin ve engellilerin projeleri aşağıda belirtilen kriterlere bakılırsa değerlendirilerek puanlanıyor.Tasarım ve uygulama kapasitesi; Puan = 60 (60 puan) Beklenen sonuçlar: Puan:5İşbirliği meydana getirilen kurum ve kuruluşlar: Puan: 10Projenin amacı, hedefleri ve gerekliliği: Puan: 15Projenin mevzusu, uygulaması, faaliyetler, riskler: Puan: 10Projenin tasarımı ve uygunluklar: Puan: 20İstihdama katkı Puan: 20Bütçe yapısı Puan: 10Sürdürülebilirlik Puan: 20Bu kriterler göz önüne alınarak bir projenin başarıya ulaşmış olabilmesi ve affetme desteğinden yararlanabilmesi belirtilen kriterlerde puanlamaya organik olarak tutuluyor. Tam puan alan yurttaşlarımızın affetme desteği için başvuruların pozitif yönde olarak değerlendirileceği belirtiliyor.Eski Hükümlülerin Affetme Desteği Başvurularında İstenen EvraklarEski hükümlülerin istihdam sağlanması amacıyla verilen 50 bin lira affetme desteği başvurularında istenen evraklar;Hakkaniyet Bakanlığı birimlerince yazılacak Talep dilekçesi,Proje Müracaat Formu,Kimlik fotokopisi ,Kurulacak işle ilgili olarak mezuniyet belgesi, sertifika benzer halde belgenin örneği,İşkur tarafınca düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,Proje kapsamında diğeri kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler, Bütçe tablosu, Vergi Dairesinden proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,Hayvancılık ve ziraat projelerinde “İşletme Belgesi” örneği benzer halde belgeler istenmektedir.Eski Hükümlü Proje Müracaat Formu için tıklayınız.Eski Hükümlüler İçin Affetme Desteği ŞartlarıEski hükümlülere verilecek olan affetme desteğinden yararlanmak için lüzumlu şartlar;İş kur tarafınca düzenlenen Girişimcilik eğitim programı sertifikasına haiz olmak,Müracaat için belirlenen yaş şartını sağlıyor olmak özetlemek gerekirse 18 yaşını tamamlamış olmak,Bir yıldan daha uzun soluklu bir suçtan yada ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan yargı giyen ve cezasını çeken Eski hükümlü olmak,Herhangi bir SGK kurumundan emekli olmamak,Kendi adına kayıtlı dükkan sahibi olmamak esnaf olmamakKuracağı işyeri ile aynı il sınırları içinde oturmak,İŞKUR’a kayıtlı olmak,Açılacak dükkanın ve kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan mezuniyet belgesi, sertifika, izin vb. belgelere haiz olmak ve aranılan diğeri şartlara haiz olmak şartını elde eden eski hükümlülere affetme desteği verilecektir.Eski Hükümlüler İçin Affetme Desteği ŞartlarıEski Hükümlülere Ne kadar Affetme Verilecek?Hakkaniyet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafınca meydana getirilen müracaat sonrasında en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için lüzumlu olan giderleri kapsayan “kurum desteği” verilecektir.Şu demek oluyor ki 2021 yılı için Brüt asgari ücret 3.577,50 TL. olduğundan * 15 =  53.662 TL ” Kuruluş desteği” hibesi verilecektir.Kendi İşini Oluşturmak İsteyen Engellilere Ne Kadar Destek Verilecek?Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için meydana getirilen resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta benzer halde harcamalar için belge karşılığı olmak suretiyle en fazla 5.000 TL,İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonrasında 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin su, elektrik, yazışma, ısınma, tanıtım ve kira en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde senelik toplamda en fazla 15.000 TL,Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay süresince belge karşılığı olmak suretiyle işletmenin temel etkinlik alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf araç-gereç, ofis malzemesi benzer halde maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.Bu destek sunar kapsamında kendi işini oluşturmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar affetme desteği verilecektir.Eski Hükümlülere Affetme Başvuruları Ne Süre Sona Erecek?Türkiye İş Kurumunun il Müdürlüklerine yada Hizmet Merkezlerine proje teklifleri ile başvuruları yapabilirler. Elden yada posta ile yapılacak başvurular haricinde İl müdürlüklerine hizmet merkezlerine bu tarihe kadar yapılmayan başvurular kabul  edilmez.İş kurumunun İl Müdürlüğü tarafınca oluşturulan komisyon tarafınca incelenen projelerde eksiklik görüldüğü takdirde evrakların tamamlanması için ek süre istenebilir. Her senenin Haziran ve Aralık aylarında müracaat yapılabilmektedir.İŞKUR kendi işini oluşturmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı/2. dönemine ilişkin affetme proje başvuruların Son Müracaat zamanı 17 Temmuz 2021′ dir.İş oluşturmak isteyen Esnafa nefes kredisi veriyor. Bu kredilerden de yararlanabilirsiniz.Desteklenmeyen Giderler Nedir?Eski Hükümlü ve Engelli affetme desteği projelerinde destek verilmemiş giderler;İşyeri kirası,Depozito,İşlenerek yada direkt satılacak ürünlerin bedelleri,Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,Çalışanların ücretleri,Elektrik,Su,İletişim vb. abonelik ücretleri,Harç, vergi, fotoğraf çeşitli üyelik ücretleri,Cezalar,Korumalı işyerinde çalışacak personele ödenecek seyahat harcamaları ve harcırahları,Motorlu taşıtlara ilişkin alım, kiralama, vergi, yakıt vb. giderler,İşin mevzusu ile direkt ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğeri malzemelerin bedellerine destek verilmez.Engelli ya da hükümlüler 2021 yılı Ocak aylarında başvuruda bulunabilirler.

Yayınlanan ccv

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir