Şimdi yükleniyor

İhtiyaç Kredisini Yapılandırma 2020

İhtiyaç Kredisini Yapılandırma 2020

İhtiyaç Kredisi Nedir? Yapılandırma 2020

Bir bireysel kredi türü olan ve tüketici kredisi olarak da adlandırılan lüzumsinim kredisi, tüketicinin nakit lüzumsinimi olması durumunda bankalardan almış olduğu kredi türüdür. Çoğunlukla evlilik, eşya alımı, dinlence ve eğitim benzer biçimde detaylı lüzumsinimlere yönelik çekilen kredi, kısa vadeli ve başka bireysel ve teminatsız kredilere kıyasla düşük faizle lüzumsinimi karşılamaya yöneliktir. İhtiyaç kredisi altında bankaların verdiği kredi tipleri ise bankadan bankaya değişmiş olur. Evlilik kredisi, bayram kredisi, dinlence kredisi, esenlik kredisi, iş kredisi ve borç kredisi benzer biçimde kredi tipleri olarak da ulaşılabilen lüzumsinim kredisi çeşitleri, bankalara bağlı olarak değişik başlıklar altında da verilebilir. Uygun lüzumsinim kredisi seçiminde ise tüketicinin kredinin hangi amaç ile kullanacağı ve ne kadar krediye lüzumsinim duyulduğu baz alınarak en ideal lüzumsinim kredisi seçilir. Yeni planlama ile vade seviyesi en oldukca 48 ayla sınırlandırılan lüzumsinim kredisi, bir kereye mahsus oluşturulandırma amacıyla 72 ay vade ile verilir. İpotekli lüzumsinim kredilerinde de vade gene 48 ayla sınırlanmakla eş güdümlü kredi tutarının artma olsılığı vardır.

İpotekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

İpotek verme, lüzumsinim kredisi müracaatlarında çoğu zaman istenilen kredi sayısının tüketicinin aylık gelirinden yüksek olması durumunda sarfedilen bir yöntemdir ve ipotekli lüzumsinim kredisi olarak tanınır. O zaman lüzumsinim kredisi, belli bir güvence karşılığı verildiği amacıyla normalde aylık gelire paralel verdiği lüzumsinim kredisinden daha yüksek meblağlarda verilir. İpotekli lüzumsinim kredisinde çoğu zaman konut, kısaca konut tapusu kaydı lüzummektedir ve tapuda krediye başvuran ferdin adı yazılmalıdır. İpotekli kredide kredi miktarı ise banka politikalarına bakılırsa değişim göstermekle eş güdümlü çoğu zaman ipotek olarak gösterilen mülk dşayetinin %50’sini geçemez.

İhtiyaç Kredisini Kimler Alabilir?

 • Müracaat meydana getirecek ferdin 18 yaşını doldurmuş olması lüzummektedir.
 • İhtiyaç kredisine başvuran ferdin vergi levhası ya da SGK kaydı olmalıdır.
 • Kişinin evvelceki dönemde bankalar ile sorun yaşamamış olması ya da yaşamış olduğu meşru meseleların üstünden minimum 3 yıl işlemiş olması lüzumir. Kredi notu mühimdir.
 • İpotek sarfedilen lüzumsinim kredisinde tapuda ipotek konulduğu amacıyla meşru olarak hem bankada hem de tapuda eş rızası lüzummektedir.
 • İhtiyaç kredisi, ipotekli ya da ipoteksiz fark etmeden en oldukca 48 aya kadar vade ile kullanılabilmektedir.
 • Yalnız lüzumsinim kredisini çekecek ferdin kendi geliri kabul edilmektedir. Aile yalnızca kefil olarak sayılmaktadır.
 • Şahıs gelirini resmi evraklarla sunmalıdır.
 • Kimi bankalarda, ferdin resmi olarak beyan etmiş olduğu aylık gelirin en oldukca %50’sine kadar aylık kredi taksiti ödemesi talep edilmektedir.
 • İhtiyaç kredisindeki ana şart, yaşamınızı idame ettirirken harcamalarınızı belli bir düzene sokmaktır. Buna ilgi ettiğiniz prosese istediğiniz krediyi, istediğiniz koşullarda ve ona ideal düşük faizlerle kullanabilirsiniz.

Bu koşullara riayet etmeyen, kredi notu düşük olan, ödemelerinde ve ödeme işlemişlerinde sorun yaşayan, yönetimsel takipte borcu tespit edilen ya da haiz bulunmuş olduğu malı ipotek altında tutulan şahıslar, lüzumsinim kredisinden faydalanamazlar.

İhtiyaç Kredisi Çekebilmek amacıyla Ihtiyaç duyulan Belgeler Nedir?

İhtiyaç kredisi çekebilmek amacıyla bankaların şahıstan talep etmiş olduğu belgeler değişkenlik gösterebiliyor olsa da, genel olarak fazlası banka alttaki listede yer edinen evrakları istemektedir:

 • Kişinin kimliğini açıklayıcı bir nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da geçişlik.
 • İkametgah belgesi ya da başvuran ferdin adına düzenlenmiş olan son üç aya ilişik resmi bir satmaca.
 • Kişinin gelirini resmi olarak gösteren belgeler. Bu hususta hususi sektörde çalışan şahıslardan maaş bordrosu ve şirket imza sirküleri istenmektedir. Emekli bireylerin emekli maaşı hesap cüzdanını götürmesi kafi olacaktır. Özgür meslekte çalışanların ya da şirket ortaklarının ise güncel vergi levhalarını, gelir tablolarını, ticari sicil kayıtlarını vermesi beklenmektedir. Eğer ferdin kira geliri var ise kendine ilişik olan tapu belgesini, kira kontratını ve eğer kira bankaya yatıyorsa ödemeleri gösteren banka hareketleri dökümünü belgelemesi lüzummektedir.
En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Çekilebilir?

Tüketicinin belirli bir işte kullanmak amacıyla bankalardan talep etmiş olduğu lüzumsinim kredisinde üst sınırı bankalar belirler ve kredi çekme hedefi göz önünde bulundurulur. İhtiyaç kredisi miktarları, aslolan olarak tüketicinin aylık geliri baz alınarak hesaplanır. Bankaların birfazlası tüketicinin aylık gelirinin 15 katına kadar kredi verirken bu miktar kredinin vadesine de bağlı olarak 25 katına kadar çıkabilir. Maaş haricinde ek gelirlerin belgelenmesi durumunda ise daha üst sınırlarda kredi talep edilebilir. Tertipli maaşın bununla beraber daha yüksek oranda kredi alabilmek isteyenler ise ipotek yöntemine müracaat ederek alacakları kredi sayısını yükseltebilir.

Değişik bankaların değişik kriterleri bulunmakla eş güdümlü ve kredi miktarları ferdin gelirine ve kredi işlemişine bakılırsa değişmekle eş güdümlü, çoğu zaman bankalarda ipoteksiz lüzumsinim kredisi 50 bin TL’ye kadar daha rahat onaylanmaktadır. Kredi tutarlarının 50 bin TL’nin üzerine çıkması durumunda güvence ya da kefil istenebilir.

İhtiyaç Kredisine Iyi mi Müracaat Yapılır?

İhtiyaç kredisi amacıyla müracaat, direk bankaya gidilerek karşı karşıya gerçekleşebileceği benzer biçimde telefonla, SMS ile ya da web üstünden yapılabilir. Banka şubelerinden oluşturulan müracaat ile internetten oluşturulan müracaat içinde fark yoktur, sadece çevrimiçi müracaat direk oluşturulan müracaatya miktarla daha rahat, süratli ve rahat bir yöntemdir.

Online müracaat, bankanın İnternet sitesinden T.C. kimlik numarası, telefon numarası, kredi miktarı ve vadesi benzer biçimde bulgular girilerek yapılır. İnternet üstünden oluşturulan müracaatların neticeleri ise kısa sürede tüketiciye bildirilir. İnternet üstünden yaptığınız müracaatların tutarı, bankadan bankaya değişmekle eş güdümlü çoğu zaman 20,000 TL ve altındaysa otomatik onaylanma olsılığı daha yüksektir. Daha yüksek tutarlar amacıyla şubeye gitmeniz istenebilir.

Bilgilendirme esnasında dilenen belgelerin tamamlanıp bankaya teslim edilmesi durumunda müracaat onaylanır ve kredi çekip kullanılabilir.

İhtiyaç Kredisi Nereden Alınabilir?

İhtiyaç kredisine bankalardan müracaatlabilmesine rağmen bazı lüzumsinim kredisi kalitesi taşıyan kredi çeşitleri değişik kurumlardan da alınabilir. Örnek olarak eğitim kredisi amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na müracaatlabilir. Bu amaç ile müracaatte bulunmadan evvelce en ideal lüzumsinim kredisi veren bankaları ve kurumları lüzumsinimlarınıza bakılırsa araştırmak lüzumir. Aynı vakitte detaylı dönemlerde bankalar lüzumsinim kredisi kampanyaları düzenler ve lüzum kampanyalar ile lüzum bankanın işlemi ile bankaların kredi şartları değişim gösterdiği amacıyla kredi türünün belirlenmesi zorlaşır.

İhtiyaç Kredisinde Kredi Sigortası ve Cayma Hakkı

İhtiyaç kredisinde bankalar tüketiciye kredi işleminde meydana çıkacak zarar ve kayıpları güvenceye alabilmek amacıyla kredi sigortası yapar. Alıcının işten çıkarılması, batkı etmesi, mahkeme sonucu ile değişik bir nedenden kaynaklı tüketicinin gelirine el konması ya da tüketicinin hacze düşmesi benzer biçimde halleri amacıylae alan kredi sigortası, krediyi koruma suretiyle yapılır. Kredide koruma sigortası adı altında da tariflenen kredi sigortası, kaza durumunda vefat ya da iş göremezlik hallerinı da kapsar. İhtiyaç kredisinde cayma hakkı ise sigorta ile ilişkilidir. Kredi sözleşmesinde tüketici 14 gün içersinde cayma hakkına haizdir ve bu süreçte tüketiciye kredi sözleşmesi yapılamaz. Sözleşmeden dönen tüketici rastgele lüzumçe göstermeden ve cayma hakkını kullandığı amacıyla ceza ödemeden borcu iki ay içersinde ödeyip faizden etkilenmeden borcu kapatabilir.

İhtiyaç Kredisinde Yapılandırma Iyi mi Yapılır?

Kredinizi ödemekte güçlük çekiyorsanız kalan borcunuzun miktarı üstünden, daha ideal bir faiz seviyesiyla taksitlendirerek yine bir kredi çekiyormuş benzer biçimde ödeme planınızı güncelleyerek aylık taksitlerinizi düşürmeniz ve durumunuzu düzeltmeniz kredi oluşturulandırması ile olasıdür.

 • Faiz Oranlarını Araştırın
  Faiz miktarları her bankada aynı değildir. Bu sebeple yapılması lüzumen ilk ve en önemli şey, borçların bir araya toplanacağı ya da ayrı ayrı oluşturulandırılacağı bankanın faiz miktarlarının incelenmesidir. Faiz miktarlarından sonrasında dosya masraflarının ne kadar bulunduğuna da ilgi edilmelidir. Kimi zaman kredi faiz seviyesi düşük olsa da, dosya harcamaları yüksek meblağda olabilir.
 • Bankalara Dikkat Edin
  Kredi oluşturulandırmasına lüzumsinim duyan ferdin evvelcelikli yapması lüzumen şey, hangi banka ile çalışacağına karar vermesidir. Bu şahıslar amacıyla ilk tavsiye, kullandığınız bankaya evvelcelik verin olacaktır. Bu sebeple pek oldukca banka, kendi müşterisine üstünlük sağlar, daha iyi şartlar sunar. Fakat gene de ferdin değişik bankaların sunmuş olacağı tekliflere de açık olması yararına olur.

Araştırma neticesinde en ideal maliyeti çıkaran bankadan toplam borç üstünden yeni bir lüzumsinim kredisi çekilerek eski borçlar kapatılabilir. Şahıs, lüzumsinim kredisi oluşturulandırması ile ilgili detaylı tetkikini yaptıktan sonrasında müracaat adımına geçer. İhtiyaç kredisi işlemleri rahatça web üstünden bilhassa küçük meblağlar amacıyla yapılabilmekle eş güdümlü, kredi oluşturulandırma işlemlerinde çoğu zaman şubeye gidilmesi lüzumir. Bu sebeple müracat edilen banka yetkilisi, ferdin başka bankalardaki borçlarını belli bir sistem üstünden kapamak zorundadır. Ve bunu, lüzumsinim kredisi oluşturulandırmasına başvuran ferdin onayı olmadan yapması ihtimaller içinde değildir.

Share this content:

Yorum gönder