Hücre Ne Demek?

Hücre ne demek?
Arapça kökenli hücre kelimesi Türkçede minik oda anlamına karşılık gelir. Bir biyoloji terimi olarak hücre canlının en minik yapı biriminin ifadesidir. Doğrusu canlılık faaliyetlerinin tertipli bir halde gerçekleştiği en minik yapıya hücre denir. Her canlı hücrelerden meydana gelir. Canlılarda ki hücre sayısı ve hücre yapısı türe bakılırsa çeşitlilik izah edebilir. Tek hücreli canlılarda vardır. Mesela bakteriler tek hücreli canlılardır. (Virüslerin canlı olup olmadığına dair tartışmalar sürmektedir) Hücre ilk kez 1665 senesinde İngiliz bilim insanı Robert Hook tarafınca ortaya çıkarılmıştır. Şişe mantarını inceleyen Robert Hook görmüş olduğu boş odacıklara hücre adını vermiştir. Robert Hook bu odacıkların bal peteği şeklinde bulunduğunu ifade etmiştir.

Ek olarak dünyada ki canlı yaşamının da bakterilerden evrildiğine dair ciddi teoriler bulunmaktadır. Bu teorilerden en oldukca bilineni gezegenler arası canlı transferi olarak malum canlı yaşamının (bakteriler) gök taşları ile dünyaya geldiği savını ortaya koyan teoridir. Bu teorinin en büyük dayanağı ise dünyaya düşen gök taşları içinde siyano bakterilerinin bulunmasıdır. Siyano bakterileri su birikintileri çevresinde ki kayaçlarda da halihazırda bulunan bir bakteri türüdür. 1970 senesinde Meksika’ya düşen bir gök taşında da bu bakteriye rastlanmıştır. Siyano bakterileri yosunların ve bitkilerin atası olarak kabul edilir.
Hücre; hapishanelerde yükümlü kişilerin belirli sebeplerden dolayı soyutlama edilmiş olduğu minik odalardır. Bu odalar çoğu zaman hareket alanını oldukca fazla daraltan, boş mekanlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.