Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

hakimin reddi istemi dilekcesi 5ff47478f1af1 Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

HAKİMİN REDDİ İSTEMİ
ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No: …./..E.
HAKİMİN REDDİNİ İSTEYEN
(DAVALI)    
ADRESİ                                   ……………………….
KARŞI TARAF
(DAVACI)                             …………………………..
ADRESİ                                 …………………………..
KONUSU                               : Davacıya yol gösterir nitelikteki davranışlarıyla vereceği sonucu belli eden hakimin reddi istemidir.
İZAHI                                    : 1) Sayın hakim, davacıyı koruduğunu konuşma ve davranışlarıyla belli etmekte, diğeri taraftan da benim haklı savunmalarımı sınırlamaktadır.
Yargılamanın devamı esnasında ve …/…/… tarihindeki 2’nci celsede; “Sen haksızsın, konuşma, sus!” demek suretiyle de Dava ile ilgili kanaatini açıklamıştır.
Sayın hâkimin davranışları HUMK. m: 29‘da yasaklanan hususlardan olduğundan muhterem mahkemenize başvurmak zarureti dünyaya gelmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER : HUMK. m: 29-37 ve sair mevzuat.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı; davaya bakan hakimi reddediyor, dosyanın başka bir mah­kemeye verilmesi için lüzumlu işlemin yapılmasını saygıyla temenni ediyorum
.././….
Red İsteyen (Davalı)
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dilekçe, hakimin mensubu olduğu mahkemeye verilir.
Hakimi reddeden taraf, dilekçesini karşı tarafa bildiri ettirir. Karşı taraf buna 5 gün içinde yanıt verebilir.
5 gün geçtikten sonrasında red dilekçesi, var ise karşı tarafın cevabı ve ekleri dosya ile beraber Yazı İşleri Müdürü tarafınca reddi istenen hakime verilir.
Hakim 5 gün içinde dosyayı inceler ve red sebeblerinin yerinde olup olmadığı ile ilgili düşüncesini yazı ile bildirerek dosyayı derhal merciine gönderilmek suretiyle Yazı İşleri Müdürüne verir (HUMK. m: 34).
Dosyayı inceleyecek merci HUMK. m: 33‘e nazaran belirlenir.
Red isteğinden caymak hükümsüzdür.
Red istemi sonucu için Yargıtay yoluna gidilebilir.
Şartları var ise, zabıt katipleri / tutanak yazmanları da red edilebilir.
Vekilin hakimi red edebilmesi için, vekaletmemede yetkisinin bulun­ması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir