Güvence Bedelinin Geri Alınması İçin Dilekçe Örneği

…………… MAHKEMESİ 

DOSYA NO :

TEMİNATIN İADESİNİ İSTEYEN (ALACAKLI) VEKİLİ

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İCRA ESAS NO

KONU
Teminatın iadesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR         :

1-Mahkemenizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından verilen ihtiyati haciz sonucu yukarıda numarası belirtilen takip dosyasında icra edilmiştir.
2-Meydana getirilen haciz esnasında borçlu borcunu kabul ederek teminatın iadesine muvafakat etmiştir.
3-Teminatın iadesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.
ALACAKLI VEKİLİ
Av.
Teminatın İadesinde Sakınca Yoktur.
                       
                        İcra Müdürü

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top