gorevsizlik yonunden reddedilmis davanin gorevli mahkemeye celbi dilekcesi 5ff474a143216 Görevsizlik Yönünden Reddedilmiş Davanın Görevli Mahkemeye Celbi Dilekçesi

GÖREVSİZLİK YÖNÜNDEN REDDEDİLMİŞ DAVANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE CELBİ İSTEMİ
……………  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                                          :…
ADRESİ                                           :…
DAVALI                                           :…
ADRESİ                                           :…
KONUSU                                         : Tazminat Davası.
İZAHI                                               :
1) ……. Barış ..’inci Hukuk Mahkemesi, dava­mızın yargılaması esnasında tarih ve …./… E. sayılı sonucu ile “Görevsizlik Yönünden Davanın Reddine” karar vermiştir.
2) Görevsizlik sonucu kesinleşmiştir.
SONUÇ VE İSTEK                       : Arz ve izah ettiğim nedenlerle;

… Barış ..’inci Hukuk Mahkemesinin …. /… E. sayılı dosyasının celbini,

Duruşma gününün belirlenerek taraflara tebliğini,
Davaya kalmış olduğu yerden devam olunmasını,

Saygılarımla dilerim.
Davacı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Görevsizlik sonucu üstüne 10 gün içinde görevsiz mahkemeye başvurulacağı şeklinde, görevli mahkemeye de başvurulabilir.
Uygulamada, çoğu zaman görevsizlik sonucu veren mahkemeye başvurulmaktadır.
Dilekçede, lüzumlu açıklamaların yapılması şarttır. Ek olarak, davalı birden fazla şahıs ise, dilekçede hepsinin adlarının ayrı ayrı yazılması gerekir.
Hukuk davalarında aslî vazife Asliye Hukuk Mahkemelerine aittir. Barış Hukuk Mahkemelerinin görevleri HUMK. m: 8‘de sayılmıştır.
Vazife mevzusundaki itirazlar, yargılamanın her safhasında yapılabilir.
Vazife yönünden meydana getirilen itirazlar, diğeri itirazlardan ilkin incelenip karara bağlanır.
Dilekçe ile beraber tebligat harcamaları da verilir.
Davaya kalmış olduğu yerden devam edilir. Görevli olmayan mahkemede alınan tanık ifadeleri, ikrar ve bilirkişi incelemesi geçerlidir, hükümde dikkate alınır.
Mahkeme vazife itirazını haklı görürse, “Görevsizlik sonucu” verir ve dosyayı görevli mahkemeye gönderir (HUMK. m: 27). Bu karar, “Nihaî (son) karar” olduğundan Temyiz edilebilir. Süresi içinde Temyiz yoluna başvurulmazsa, karar kesinleşir.
“Görevsizlik sonucu” verilmesi üstüne; davacının, karşı tarafa görevli mahkemeden tebligat yaptırması zorunludur. Bunun için de, karann kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde tekrardan dilekçe verilmesi yada “Çağırı Kâğıdı” m bildiri ettirmesi gerekir. Aksi halde, dava açılmamış sayılır (HUMK. m: 193). Ek olarak, davalı kendisini bir Avukat vasıtasıyla temsil ettirmişse, bu kararla beraber maktu (belirli) avukatlık tutarına de hükmolunur.
Barış Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu bir dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış ve o mahkemede görülüp karar yada yargı verilmişse; bu yargı bozulmaz. Bundan dolayı bir dava Asliye Hukuk Mahkemesinde hükme bağlandıktan sonrasında, davanın Barış Hukuk Mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz (HUMK. m: 7/3).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir