Esnaf Tecim Odası Kayıt Tutarı 2021 Yılı

Esnaf ve sanatkarlar odasına, tecim odasına esnaflarımız belirli bir ücret karşılığında kayıt oluyor. Lüzumlu evrakların tesliminden sonrasında kayıt tutarının yatırılması gerekiyor. Ek olarak belirli dönemlerde kesinti ödenmesi gerekiyor. Kesinti borç sorgulaması da yapmak mümkün. Esnaf odası kayıt tutarı ve senelik kesinti hakkında genelgeye gösterildi. 2021 esnaf sicil kayıt ücretleri hakkında informasyon alabilirsiniz.Esnaf Odası Müracaat Yeni Kayıt Ücretleri 2021 GüncelKendi işyerini açmak isteyen ve kendi işini yapmak isteyen yurttaşlarımız için bununla beraber özetlemek gerekirse esnaf olabilmek için ilk olarak esnaf sicil kaydı yaptırmak gereklidir. Esnaf sicil kaydı yaptırmak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşlığına haiz olmak gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına haiz olan yurttaşlarımızın ülke sınırları içinde oturuyor olması gerekmektedir. Madeni hakları kullanma ehliyetine haiz olan kişiler ve vergi mükellefi olan yada vergiden muaf olan kişiler ise esnaf odalarına kayıt yaptırabilirler.Ek olarak kayıtta odalara yeni kayıt yaptıracak olan esnafların belirli bir meblağ içinde kayıt parası ödemesi gerekmektedir. Esnaf Odası Müracaat ve Kayıt Ücretleri 2021 merak edenler için detaylar haberimizde..Esnaf ve sanatkarların etkinlik gösterdikleri bölgede bağlı bulundukları Esnaf ve sanatkarlar odasında kayıt olmak gereklidir. Esnaflar işletme ruhsatı alabilmek için belediyeden istenen belgeler içinde olan Esnaf odası kayıt belgesini alabilmesi için bağlı bulunmuş olduğu esnaf odasına kayıt olması gereklidir. Esnaflar işyerini açtıktan derhal sonrasında işyeri emek verme ruhsatı almak için de lüzumlu olan esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar. Esnaflar çalışmaya başladıkları işyerlerinin etkinlik göstermesinin peşinden 30 gün içinde bağlı bulundukları Esnaf ve meslek odasına ve Sicile tescil ve Sicil Gazetesinde duyuru ettirmekle yükümlüdürler. Esnaf Odası Müracaat Yeni Kayıt ÜcretleriEsnaf Odalarına nasıl Kayıt Olunur?Esnaflar Odasına üye olmak için ilk olarak esnaf ve sanatkarların T.C vatandaşı olması gereklidir. Yabancı ise Türkiye’de sanat ve tecim yapıyor olması gereklidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun esnafın odaya üye olabilmesi  için Modern hakları kullanma ehliyetine haiz olması gerekmektedir ve ek olarak vergi mükellefi olması gerektiği benzer halde bununla beraber vergiden muaf olması da gereklidir. Esnaf odasına üye olan esnafların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmaması da gereklidir. Kayıt tamamlandıktan sonrasında esnaf ve sanatkarlar odasına onaylatılmak için sicil tasdiknamesi alınarak sicil kaydı tamamlanmış olur.Esnaf Odasına Kayıt İşlemlerinde Lüzumlu BelgelerEsnaf odasına yeni kayıt olacak olan esnaflardan Nüfus cüzdanı fotokopisi istenirken bununla beraber nüfus cüzdanının aslını da istemektedirler bunun yanı sıra işletme vergi siciline dair vergi levhası fotokopisi ve işletmeye ilişkin araçlarda Vasıta Ruhsat Fotokopisinin belgelerini temin etmek gerekmektedir. Yeni kayıt yaptırmak isteyen esnaflarımız için birinci derecede akrabaları yada başvuruda bulunan kişiye vekaletname vermek gerekmektedir. 2 tane vesikalık fotoğraf istenirken bununla beraber odaya yapılacak olan kayıt vekaleten ise vekaletin aslı ibraz edilecek ve fotokopisi de istenen belgeler arasına konulacaktır. Ek olarak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt esnasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi de istenir.Esnaf ve Sanatkarlar Data Sistemi olan ESBİS aracılığı ile esnafın vergi levhası benzer halde bilgilerine erişim sağlanabilecektir. Odaya üye olan esnafın durağan(durgun) bir işyeri var ise; işyerlerinin bulunmuş olduğu yerdeki odaya kaydı yapılmalıdır.Odaya üye olan esnafın durağan(durgun) bir işyeri yoksa bu durumda kanuni ikametgahının bulunmuş olduğu yerdeki odaya kaydı yapılır. Aynı meslekten dolayı esnaf ve sanatkar odaları ile tecim ve endüstri odalarına kayıt yapılamaz.Esnaf Odasına Kayıt İşlemlerinde Lüzumlu BelgelerEsnaf Odası Adres Değişikliği ÜcretiEsnaf odalarında kaydı bulanan yurttaşlarımız kayıtlarında değişim yapmak zorunda kaldıklarında şu demek oluyor ki adreslerinde herhangi bir değişim meydana gelmiş olduğunda kayıtlarının bulunmuş olduğu esnaf odalarına adres değişikliği yapacaklarını beyan etmek zorundadırlar. Yapılacak olan adres değişikliğinde ise belirli bir ücret kesintisine naturel olarak tutulacaksınız. Ek olarak adres değişikliği esnasında bazı evrakları tamamlamanız gerekecektir. Lüzumlu olan evraklar ise;Esnafın bağlı olmuş olduğu esnaf odalarından alacağı etkinlik belgesi,Kimlik belgesi ve fotokopisi,Vergi levhasının aslı ve fotokopisi,Yukarıdaki belgeleri tamamlayan esnaflarımız adres değişikliği yaparken bağlı bulunmuş oldukları odalara 139,15 Türk Lirası ödemeleri gerekecektir.Esnaf Odası Senelik Üye ve Kesinti Ödemeleri 2020Esnaf odası 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri içinde odalarca eğitim edilecek üye kayıt tutarı ve senelik aidatlarına ilişkin tarife gösterildi. Esnaf olarak etkinlik gösterenlerin işyeri açılışlarını yaptıktan derhal sonrasında 30 gün içinde bağlı bulundukları esnaf ve meslek odalarına üye kayıt için müracaat yapmaları gerekmektedir. Yeni kayıt için müracaat yaparak esnaf siciline kayıt olan esnafların, esnaf odasına yeni kayıt olan esnaflar bir yıl süresince kesinti ödemezler. İlk yıl kesinti ödemeyen esnafların ikinci yıl ve sonraki yıllarda ki kesinti ödemeleri ise yılda iki eşit taksitte olmak suretiyle Nisan ve Ekim aylarında ödenir.Esnaf Odası Kesinti Ödemeleri01.01.2020- 31.12.2020 periyodu kapsayacak uygulama esaslarınca odalarca oda gruplarına gore ödenecek senelik üye ve aidatlar aşağıdaki ücretler belirlenmiştir. Buna gore 2020 senesinde geçerli kesinti ve üye ücret tarifesi;1. grup Odaların Ankara İstanbul ve İzmir Esnaf odalarında ve bu illerin büyükşehire dahil tüm ilçelerinde  senelik aidatların 375 TL alınacaktır.2.Grup odalar  Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile kalkınmada öncelikli iller haricinde kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dahil ilçelerinde senelik kesinti ücretleri 2020 yılı için 325 TL olarak alınacak olup,3. Grup odalar Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehire dahil tüm ilçelerinde toplam 10 ilde 295 TL ve-Diğeri kalkınma öncelikli toplam 39 ilde 295 TL olarak alınacaktır.Esnaf odası üye kayıt ve senelik kesinti ücretleri 2020Muafiyet grubuna gore; kayıt tutarı ve senelik aidatlar aşağıda belirtilen esnaf ve sanatkarlar için ülke genelinde 295 TL olarak belirlenmiştir. Üye kayıt ücretinden ve senelik kesinti ücretinden muaf olanlar ise; 3. Sınıfta yer edinen gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri, engelli, vergiden muaf olan esnaflar ile hanım esnaflar üye kayıt tutarı olarak 295 TL ödeyecektir.Ücret tarifelerin birliklerce onaylanması karşılığında belge satış fiyatına ilaveten  her bir tarife için 30 TL onay tutarı de eğitim edilecektir. 1 Grup odalarda onay tutarı 38 TL, 2 Grup odalarda 33 TL olarak belirlenmiştir.Senelik aidatlarını yıl içinde üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Senelik aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.Esnaf Odası Kayıt Ücretleri 2021 Yılıİçerisinde girişimcilerimiz ve esnaflarımız için yeni düzenlemeler yapılırken esnaf ve sanatkarlar odalarına yapılacak olan yeni kayıtların ücretlerinde de değişimler meydana gelmiştir. 2020 yılı içinde esnaf odalarına yeni kayıt yaptıran esnaflarımızdan bir yıl süresince kesinti tutarı alınmaz ve kesinti tutarı olarak ödenen ücretler oldukça cüzi miktarlarda olmaktadır. Bu yıl içinde bağlı bulunan meslek kollarının odalarına kayıt yaptıracak olan esnafların ödemesi gereksinim duyulan meblağ asgari ücret üstünden hesaplanmaktadır. Belirlenmiş olan asgari ücret net olarak 2.825,90 lira olarak belirlenirken Brüt tutarı ise 3.577,50 lira olarak belirlenmiştir. Hal bu şekilde olunca da esnaf ve sanatkarlar odasına senelik ödenecek olan kesinti ve kayıt tutarı 295 lira olarak belirlenmiştir.Müracaat ücretini ödeyen esnaflar kooperatifin birçok olanağından yararlanabilir mesela kredi çekebilirler. Krediye ihtiyacınız var ise Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Tablosunu inceleyerek senelik %4,5 faiz oranı ile finansman imkanından yararlanabilirsiniz.Yeni iş yeri açacak olan ve esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt yaptıracak olan esnaflarımız bağlı bulunmuş oldukları odalara kayıt ve kesinti tutarı olarak  295 lira ödeme yapacakken üye olan esnafın senelik kesinti ödemesi asgari ücretin onda birinden azca olması olanaksız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top