din degisikligi dilekcesi 5ff473d8cc73a Din Değişikliği Dilekçesi

DİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.
………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE
DAVACI                            ………………………………
ADRESİ                             ………………………………
DAVALI                            : Nüfus Müdürlüğü.
KONUSU                           : Adımın, soyadımın ve dinimin değiştirilmesi talebimdir.
İZAHI                                :

…. günü… Dinini kabul ettim ve …………. olan adımı ve soyadımı…………………….. olarak değiştirdim.

Hayatımı, yeni adımla sürdürmek isterim.
Eski adımla yeni Din’im uyum sağlamadığı için iş bu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 27, 39 ve sair Hukuki mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, İhtida Belgesi, tanık beyanları.
CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerle yargılama yapılarak; Din’imin ……. , adımın ve soyadımın ……………..
olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.
NÜFUS KAYDI:
Davacı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Dava, davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.
Davada Nüfus kayıtları getirtilir, “Ihtidâ Belgesi” incelenir, gerekir; “Güvenlik soruşturması” yaptırılır, şahitler dinlenir.
Mahkeme’nin verdiği kararın “Yargı” kısmı mahalli bir gazete ile duyuru edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir