delillerin kanitlarin tesbiti istemi dilekcesi 5ff4742aa22c6 Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

DELİLLERİN / KANITLARIN TESBİTİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.
 
………………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
DELİL TESBİTİ İSTEYEN              :………………………………..
ADRESİ
DİĞER TARAF
ADRESİ
KONUSU                                      : Hasar tesbiti talebimden ibarettir.
İZAHI                                            :

…. günü saat.. sıralarında .. plakalı otomobilim evimin önünde park etmiş vaziyette durmakta iken, karşı istikametten gelen …………. plakalı kamyonet çarpmış ve otomobilimde hasara sebep olmuştur.

2) Trafik kuralları açısından her türlü güvenlik tedbirlerini almama karşın otomobilime çarparak büyük hasara sebep olan
…………  aleyhine “Tazminat Davası” açacağımdan, hasarın tesbiti için işbu talepte bulunmak gerekmiştir.
HUKUKİ SEBEBLER               : HUMK. m: 368 ve sair mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ                : Trafik kaza raporu, tanık beyanları.
SONUÇ VE İSTEK                    : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı, işin ivediliği de dikkate alınarak;

Öteki tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına,
Bir bilirkişi vasıtasıyla otomobilimdeki hasar tesbitinin yapılmasına,
Hasar durumunun ve onarım için lüzumlu para miktarının tesbitine,
Mevcut hasar sebebiyle meydana gelen kıymet kaybının tesbitine,
Otomobilim onarım edilip, iş yapar hale gelinceye kadar kaybolacak sürenin para olarak karşılığının tesbitine,
Yargılama giderlerin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

saygıyla
Kanıt Tesbiti İsteyen
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Açılmış yada açılacak bir davada kaybolması yada ileri sürülmesinin güçleşmesi olası olan delillerin tesbiti istenebilir (HUMK. m: 368).
Gerekiyorsa; daima, resmi emek verme saati haricinde ve dinlence günlerinde dahi tesbit yapılabilir (HUMK. m: 81).
Kanıt tesbiti dava açılmamışsa; tesbiti en acele ve minimum harcamayla meydana getirecek olan Barış yada Asliye Hukuk Mahkemesi’nden istenir. Dava açılmışsa; davaya bakan mahkemeden istenir (HUMK. m: 370).
Kanıt tesbiti sonucuna itiraz edilebilir. Tesbit, dava açılmadan ilkin yapılmışsa; itiraz, tesbiti meydana getiren hâkimliğe; dava esnasında yapılmışsa, davaya bakan mahkemeye yapılır (HUMK. m: 373).
Kanıt tesbiti Kati Yargı / Kaziye-i Muhkeme teşkil etmez. Bu sebeble de “Temyiz” edilemez.
Kanıt tesbiti zamanaşımını kesmez, borçluyu da temerrüde düşürmez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir