davayi kabul talebi dilekcesi 5ff4747493d02 Davayı Kabul Talebi Dilekçesi

DAVAYI KABUL TALEBİ
……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No:…. /… E.
DAVAYI KABUL EDEN
(DAVALI)                         ……………………………………..
ADRESİ
KARŞI TARAF
(DAVACI)
ADRESİ                            :
KONUSU                          :     Davayı kabul ettiğimi  açıklayan dilekçemdir.
İZAHI                               :
1) Aleyhime açılmış bulunan ……………… davasını kabul ediyorum.

2) Kabul beyanımın davacı tarafa tebliğini talep ediyorum.
SONUÇ VE İSTEK : Kabul beyanıma gore karar verilmesini saygıyla dilerim.
Kabul Eden (Davalı)
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

Kabul; iki taraftan birinin, neticei talebine muvafakat etmesidir (HUMK.m: 92).
Kabul, iki taraf hazır ise mahkeme önünde sözlü olarak ve eğer iki taraf yoksa, bir örneği öteki tarafa bildiri edilecek dilekçe ile yazılı olarak yapılır (HUMK.m: 93).
Kabulün kati ve açık olması gerekir.
Kabul, netice ve isteğin bir kısmına ilişkin olabilir.
Kabul kişisel olduğundan, beraber taraf olanları bağlamaz.
Kabul için belli bir süre yoktur; davanın her safhasında, hatta Yargıtay’da bile yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir