Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

davaya katma davayi tesmil talebi dilekcesi 5ff474868aa37 Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATMA (DAVAYI TEŞMİL) TALEBİ
…………….  SULH ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No: …. /… E.
DAVACI                         ;…………………………….
ADRESİ                         ………………………………
DAVALI                         ………………………………
ADRESİ                         ………………………………
DAVAYA
DAHİL EDİLENLER:
1)…………………………….
: 2)……………………………………………….

KONUSU                       : Davalılar içinde elbirliği mülkiyeti olduğundan……….. ve……… isminde şahısların da davaya
katılmaları dileğimdir.
İZAHI                             : 1) Yargılama esnasında davalı ile……………….. ve ………..  isminde şahıslar içinde mecburi dava arkadaşlığı bulunmuş olduğu
anlaşılmıştır.
2) Davaya dahil etmek istediğim kimseler, davaya dahil edil­mezlerse, verilecek kararın yanlış olacağı da anlaşılmıştır. Bundan dolayı de,…… ve……………… isminde kişilerin davaya dahil edilmelerini istemek
zarureti dünyaya gelmiştir.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı;
İstemimin kabulü ile ve isminde şahısların davaya dahil edilmelerine,
Davaya dahil edilenlere tebligat yapılmasına, karar verilme­sini saygıyla dilerim.
Davacı
Eki: Posta pulu
(Ad, soyad, imza)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir