Ana Sayfa > Dilekçeler

Pilot / Öncü Dava Dilekçesi

PİLOT / ÖNCÜ DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                            : Davalıdan toplam olarak……………. — TL. tazminat alınmasına karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                  : 1) Davalının işyerinde ……………….  Sigorta Sicil Numaralı işçi olarak çalışıyordum. Aylık ücretim……………. — TL idi. 2) Davalının işyerine …/…/… tarihinde girdim. …/…/…. tarihinde ortada haklı bir sebep

Devamını Oku

Evde Sebze ve Meyve Yetiştirme Kiti: OGarden

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR! (Parasız VİOP Tecrübe etme Hesabı Açmak için Tıklayın!) Evin içinde bahçe tadı artık her türden ve boyuttan karşımıza çıkıyor. Fakat neredeyse tamamı aynı dertten muzdarip. Neredeyse hiçbiri birkaç bitkiden fazlasını yetiştirmenize izin verebilecek kadar büyük değil. Doğal olarak

Devamını Oku

Kişiliğe Meydana getirilen Tecavüzden Dolayı Tesbit Talebi Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI TESBİT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE TESBİT İSTEYEN ……………………………………. ADRESİ                        :……………………………… KARŞI TARAF                 …………………………… ADRESİ                            …………………………… KONUSU                      : Zarar tesbiti talebimden ibarettir. İZAHI                           : 1) Ben birçok kasedi olan bir ses sanatçısıyım. Tavernalarda, düğünlerde ve konserlerde türkü söylerim. Öğrendiğime nazaran; ………………….. kendi resminin altına benim adımı yazdırarak duvar

Devamını Oku

Ölü Kaydının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                              : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                            : Ölüm kaydırttın düzeltilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                                   : 1) Nüfus kütüğünde meydana getirilen bir yanlışlık sonucu; “sağ” olduğum halde, “ölüm kaydı” düşürülmüştür. Halen “sağ” olduğumdan, ölüm kaydımın iptaliyle, tashihen “sağ” olarak Nüfus’a yazılmam için işbu davayı açmak zarureti

Devamını Oku

Ek Dava Dilekçesi

EK DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             …………………………… ADRESİ                            …………………………… DAVALI                             …………………………… ADRESİ                              …………………………… KONUSU                            ……….. — liralık ek davadır. İZAHI                                  : 1) Davalı aleyhine……………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığım ve …/…/… tarihindeki …./.. E, …./… K. sayılı dosyasıyla görülen …………. — liralık tazminat davası ../…/… tarihinde lehime kesinleşmiştir. Adı geçen dava dosyasındaki bilirkişi

Devamını Oku

Koruyucu Tedbir / İhtiyati Önlem İstemi Dilekçesi

KORUYUCU ÖNLEM / İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.   ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN ADRESİ KARŞI TARAF ADRESİ KONUSU                           :      İhtiyati önlem talebimdir. DEĞERİ                             :…………….. — TL. İZAHI                                 : 1) Aleyhine ihtiyati önlem istediğim …………. ‘ye “Tapu İptali ve Tescil Davası” açacağım. Sadece, karşı taraf bunu hissetmiş olduğundan ihtilaflı olan gayrimenkulu üçüncü kişiye satmak üzeredir. İleride

Devamını Oku

Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

DELİLLERİN / KANITLARIN TESBİTİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.   ………………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DELİL TESBİTİ İSTEYEN              :……………………………….. ADRESİ DİĞER TARAF ADRESİ KONUSU                                      : Hasar tesbiti talebimden ibarettir. İZAHI                                            : …. günü saat.. sıralarında .. plakalı otomobilim evimin önünde park etmiş vaziyette durmakta iken, karşı istikametten gelen …………. plakalı kamyonet çarpmış ve otomobilimde hasara sebep olmuştur. 2) Trafik

Devamını Oku

İsme Meydana getirilen Tecavüzün Meni Dilekçesi

AD’A YAPILAN TECAVÜZÜN MEN’İ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          ……………………………. ADRESİ                           ……………………………. DAVALI                          ……………………………. ADRESİ                           ……………………………. KONUSU                         : Adıma meydana getirilen tecavüzün önlenmesi talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1) Birçok kaseti olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım. Davalı, dostum olur. Benim şöhretimden faydalanarak para kazanmaktadır. Şöyleki ki: Her gün oturduğumuz kahvehaneye gelmiş olarak

Devamını Oku

Kişiliğe Meydana getirilen Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                         ………………………………. ADRESİ                          ………………………………. DAVALI                         ………………………………. ADRESİ                          ………………………………. KONUSU                        :…………….. — TL maddî ve………………. — TL içsel olmak suretiyle toplam……………….. — TL tazminat isteğimden ibarettir. İZAHI                             : 1) Birçok kesedi olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım. 2) Davalı, dostum olur. Benim adımı

Devamını Oku

Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          ……………………………… ADRESİ                            ……………………………… DAVALI                           :………….. Derneği Yönetim Kurulu. ADRESİ                            ……………………………… KONUSU                         : Üyelikten çıkarma kararının iptali talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1)………. Derneği’nin …. numaralı üyesiyim. Ortada hiçbir haklı sebep yokken; Kanun ve Tüzüğe aykırı olarak tarihindeki Yönetim Kurulu kararıyla Dernekten çıkarıldım. Yönetim

Devamını Oku

Kişiliğe Meydana getirilen Hakaret için Koruyucu Önlem Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI İÇTİNAP (KORUYUCU TEDBİR) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                         :…………………………… ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                        : Koruyucu önlem alınması isteğimden ibarettir. İZAHI                              : 1) Davalı………………………. , üstünde kendi resmi ve altında benim adım olan afişler bastırmıştır. Adı geçen afişler, şehrin çeşitli yerlerine yapıştırılmak suretiyle ………… adresindeki”…….. İlan Bürosu”na teslim

Devamını Oku

İhtiyati Önlem Sonucuna İtiraz Dilekçesi

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ KONUSU İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. …………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…./.. D. İş. İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ EDEN                   ………………………….. ADRESİ                             ………………………….. KARŞI TARAF                  ………………………….. ADRESİ                             ………………………….. KONUSU                           ; İhtiyati önlem kararının kaldırılması yada değiştirilmesi talebimdir. İTİRAZ NEDENLERİ   ; 1) Muhterem mahkemenizin …./.. D. İş sayı­lı dosyası ile ….  adresinde bulunan ve Tapu’da … Pafta, …

Devamını Oku

Değişim Davası Dilekçesi

DEĞİŞİKLİK DAVASI DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              …………………………….. ADRESİ                               …………………………….. DAVALI                              …………………………….. ADRESİ                               …………………………….. KONUSU                             : Muhterem Mahkemenizin tarih ve …./.. E,…./… K. sayılı hükmünün tekrardan gözden geçirilmesi talebini içeren değişim davasıdır. İZAHI                                   : 1) Davalı……………… sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken, …/…./…. tarihinde bana çarparak ağır yaralanmama niçin olmuştu. 2) Bundan

Devamını Oku

Kısmi Dava Dilekçesi

KISMİ DAVA DİLEKÇESİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR ÖRNEKTİR. ………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                             …………………………… ADRESİ                              …………………………… KONUSU                           : Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, davalının şimdilik…………… — lira maddİ tazminata mahkUm edilmesi talebimdir. İZAHI                                 : 1) Davalı…………….. sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken,tarihinde benim sevk ve idaremdeki…….. plakalı otomobilime arkadan çarpmıştır. Bu kazada otomobilim büyük hasar görmüştür.

Devamını Oku

Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

“SAĞ” KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                        ………………………………… ADRESİ                         ………………………………… DAVALILAR : 1)………………………………………… 2)……………………………… ADRESLERİ                 ………………………………… KONUSU                        : Babamız………. ‘un nüfustaki “Sağ” kaydının, “Ölü” olarak düzeltilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                             : 1) Babamız…………………………… …..senesinde öldüğü halde Nüfus kaydında “Sağ” olarak gözükmektedir. 2) Bu sebeble işbu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir. HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 29, Nüfus

Devamını Oku

Din, Mezhep, Milliyet yada Uygar Hal Değişikliği Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜ’NDEKİ DİN, MEZHEP, MİLLİYET VEYA MEDENİ HALİN DÜZELTİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                        : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                       : Nüfus Kütüğü’ndeki yanlış kaydın iptali talebimden ibarettir. İZAHI                              ; 1) Dinim……………. olması durumunda, her nede olsa Nüfus Kütüğü’ne……….. olarak yazılmıştır. 2) Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti dünyaya gelmiştir. HUKUKİ SEBEBLER  :

Devamını Oku

Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

KADEMELİ / TERDİTLİ DAVA DİLEKÇESİ ……… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                             : Davalı tarafınca iade edilmeyen………. marka bilgisayarım ile………. marka Laser’imin geri verilmeleri, geri verilmeleri mümkün değilse, bedelleri olan……………… —TL’nın tahsili talebimdir. İZAHI :                                   1) Davalı, büromda kullandığım…………………… marka bilgisayarım ile ………….. marka Leser’imi günü 1 hafta süreyle kullanmak suretiyle ödünç almıştı. Sadece,

Devamını Oku

Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

KARAR DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ KARAR İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. YARGITAY …’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE ………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU   : : Yargıtay ..’inci Hukuk Dairesi’nin ../../…. gün ve …./… E.,…. /.. K. sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasına ve mahkeme kararının onanmasına

Devamını Oku

Din Değişikliği Dilekçesi

DİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            ……………………………… ADRESİ                             ……………………………… DAVALI                            : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                           : Adımın, soyadımın ve dinimin değiştirilmesi talebimdir. İZAHI                                : …. günü… Dinini kabul ettim ve …………. olan adımı ve soyadımı…………………….. olarak değiştirdim. Hayatımı, yeni adımla sürdürmek isterim. Eski adımla yeni Din’im uyum sağlamadığı için iş bu davayı açmak

Devamını Oku

Hakimin Reddi İstemi Dilekçesi

HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ASLİYE ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./..E. HAKİMİN REDDİNİ İSTEYEN (DAVALI)     ADRESİ                                   ………………………. KARŞI TARAF (DAVACI)                             ………………………….. ADRESİ                                 ………………………….. KONUSU                               : Davacıya yol gösterir nitelikteki davranışlarıyla vereceği sonucu belli eden hakimin reddi istemidir. İZAHI                                    : 1) Sayın hakim, davacıyı koruduğunu konuşma ve davranışlarıyla belli etmekte, öteki taraftan da benim haklı savunmalarımı sınırlamaktadır. Yargılamanın devamı esnasında ve …/…/…

Devamını Oku

Davayı Kabul Talebi Dilekçesi

DAVAYI KABUL TALEBİ ……………. ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /… E. DAVAYI KABUL EDEN (DAVALI)                         …………………………………….. ADRESİ KARŞI TARAF (DAVACI) ADRESİ                            : KONUSU                          :     Davayı kabul ettiğimi  açıklayan dilekçemdir. İZAHI                               : 1) Aleyhime açılmış bulunan ……………… davasını kabul ediyorum. 2) Kabul beyanımın davacı tarafa tebliğini talep ediyorum. SONUÇ VE İSTEK : Kabul beyanıma gore karar verilmesini saygıyla dilerim. Kabul Eden (Davalı) (Ad, soyad, imza) HATIRLATMA! Kabul;

Devamını Oku

Tanık / Şahit Sıralaması Bildirme Dilekçesi

ŞAHİT / TANIK LİSTESİ BİLDİRME DİLEKÇESİNE ÖRNEKTİR. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. / … E. ADRESİ  DAVALI ADRESİ KONUSU                            : Tanık listesidir. ŞAHİDLERİM                    : 1)………………… 2)……………….. Şahitlerim, vaka hakkında beyanda bulunacaklardır. Saygılarımla sunarım. Davacı (Ad, soyad, imza) HATIRLATMA! Tanık gösterecek kimse, ilk olarak bunların ad ve soyadı, oturdukları yerle kimliklerini belirten öteki niteliklerini kapsayan listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık

Devamını Oku

Bozmadan Sonrasında Duruşma Günü İstemi Dilekçesi

BOZMA’DAN SONRA DURUŞMA GÜNÜ İSTEMİ ……………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: .. ./…. DAVACI  ADRESİ  DAVALI  ADRESİ KONUSU                      : Yargıtay’ın Bozma Sonucu’ndan dolayı duruşma günü tayini talebidir. İZAHI                            : 1) Mahkemenizin tarihindeki, E…, K.. nolu sonucu Yargıtay’ın tarihindeki, E…., K.. sayılı ilamıyla bozulmuştur. 2) Bundan dolayı duruşma günü tayini zarureti dünyaya gelmiştir. SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda arz ve izah ettiğim

Devamını Oku

Davaya Katma / Davayı Teşmil Talebi Dilekçesi

DAVAYA KATMA (DAVAYI TEŞMİL) TALEBİ …………….  SULH ….’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …. /… E. DAVACI                         ;……………………………. ADRESİ                         ……………………………… DAVALI                         ……………………………… ADRESİ                         ……………………………… DAVAYA DAHİL EDİLENLER: 1)……………………………. : 2)………………………………………………. KONUSU                       : Davalılar içinde elbirliği mülkiyeti olduğundan……….. ve……… isminde şahısların da davaya katılmaları dileğimdir. İZAHI                             : 1) Yargılama esnasında davalı ile……………….. ve ………..  isminde şahıslar içinde mecburi dava arkadaşlığı bulunmuş olduğu anlaşılmıştır. 2) Davaya dahil etmek

Devamını Oku

Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           :………………………………… ADRESİ                            :………………………………… DAVALI                           :………………………………… ADRESİ                            :………………………………… KONUSU                          : Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma talebimdir. İZAHI                               :1) Davalı……….. ile .. yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma evladımız yoktur. Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemekte; bunlar da yetmiyormuş şeklinde, ortada

Devamını Oku

Soy Bağının Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                               : ADRESİ                                :   ……………….. DAVALI                               :   ……………….. ADRESİ                                :…………………. KONUSU                              : Soybağının düzeltilmesi talebimdir. İZAHI                                   : 1) Davalının   oğlu ………………………..  ile…. yıl ilkin nişanlandık. Gayemiz evlenmekti. Nişanlı iken, evlilik hazırlıklarını yaptığımız bigün cinsel birleşmede bulunduk. Bunun sonucu olarak da ……………………….  adlı bir

Devamını Oku

Şirket İçin Ana Sözleşme Örneği

ADİ KOMANDİT ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURUCULAR Madde 1 : Aşağıda ad ve soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı olan kurucular tarafınca bir adi komandit şirket kurulmuş bulunmaktadır. 1- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer 2- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer 3- …………………… da mukim T.C. uyruklu ………………………………………. komanditer ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2 : Kurulan firmanın

Devamını Oku

Sözlü Vasiyetname Örneği

SÖZLÜ / ŞİFAHÎ VASİYETNAME (ÖRNEK) VASİYETNAME ………………  (yazı ile yazılır) yılı ………………………..  (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü köyümüzün şehirle ve komşu köylerle ulaşımı kesilmişti. Aynı gün gece yarısına doğru komşularımızdan ……….  oğlu …………….. ‘in daveti üstüne oturmuş olduğu eve gittik. ……………… , evinin bir odasında yatıyordu. Kalb sancıları ve

Devamını Oku

Satın Alma İçin Vekalet Sözleşmesi Örneği

MADDE 1- TARAFLAR ……………….adresinde ikamet eden ………. ile ………….. adresinde ticari faaliyetlerini yürüten ……..Şti. içinde aşağıdaki koşullarla bir vekalet sözleşmesi akdolunmuştur. İşbu sözleşmede ; ……… ‘vekil ‘ ………. Şti. ‘müvekkil ‘ olarak anılacaktır. MADDE 2- KONU İşbu sözleşmenin mevzusu, vekilin, İtalya ‘nın Venedik kentine giderek, hediyelik cam eşya üreten Murano fabrikasından 500 tane kolye, 250 tane

Devamını Oku

Firmalar İçin Bayilik Sözleşmesi Örneği

Bir taraftan ……………. adresinde mukim …………. San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonrasında ŞİRKET diye anılacaktır.) ile öteki taraftan ………. adresinde mukim ……………. Tic. Ltd.Şti. (Bundan sonrasında BÖLGE BAYİİ diye anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda bir bayilik sözleşmesi imzalamışlardır. MADDE 1- ANLAŞMANIN KONUSU : Münhasıran şirket tarafınca piyasaya ……….. marka ve amblemi ile satışa arz

Devamını Oku