Asliye Hukuk Hakimliği Davaların Ayrılması İstemi Dilekçesi

DAVALARIN AYRILMASI İSTEMİ
ASLİYE … İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No: …. /…
AYIRMA TALEBİNDE
BULUNAN (DAVACI)                                                : …………………….
ADRESİ                                                                            : ……………………
KARŞI TARAF (DAVALI)                                       :…………………..
ADRESİ                                                                            :
KONUSU                                                                         : Mahkemenizde görülmekte olan sayılı dosyanın ayrılması talebidir.
İZAHI                                                                               :

1) Mahkemenizde görülmekte olan ….. dosya numaralı davada “Men’i Müdahale ve Ecr-i Misil” talep etmiştim.
2) Yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için “Men’i Müdahale” ile “Ecr-i Misil” taleplerimin ayrılmasını diliyorum.
HUKUKÎ SEBEBLER : HUMK. m: 46 ve sair mevzuat.
SÜBUT SEBEBLERİ : Dosya içeriği.
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, “Ecr-i Misil” isteğimin ayrılmasını saygılarımla dilerim
../../…
Ayırma Talebinde Bulunan (Davacı)
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!
* Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her safhasında, istek üzerine veya kendiliğinden karar verebilir (HUMK. m: 46).
* Ayırma isteği dilekçe ile veya duruşmada sözlü olarak da yapılabilir (HUMK. m: 48).

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir