Asliye Hukuk Hakimliği Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI İSTEMİ
………….. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No:…. /…
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASINI
İSTEYEN (DAVALI)                                         :…………………….
ADRESİ                                                                  :…………………….
KARŞI TARAF (DAVACI)                               :………….
ADRESİ                                                                  :…………………….
KONUSU                                                                : Cevap verme süresinin HUMK. m: 197’ye göre uzatılması talebimdir.
İZAHI                                                                      :

1 — Davacı tarafın açmış olduğu davaya, geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle halen hastanede yatmakta olduğum için süresinde cevap vermem mümkün değildir.
2 — Bu nedenle, HUMK. m: 197’ye göre, cevap süremin ilk duruşma gününe kadar uzatılmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim
…/../….
Davalı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!

İşin niteliği gereği cevap dilekçesinin belirlenen sürede düzenlenmesi güçse veya olağanüstü sebeblerden dolayı mümkün değilse, cevap veren taraf cevap verme süresinin uzatılmasını isteyebilir (HUMK. m: 197).
Yeni cevap süresi verilmesini isteyebilmek için; kanunî süre (10 gün, Kamu kuruluşları için 30 gün) içinde mahkemeye başvurulması gerekir. Bu süre geçirilirse, yeni cevap süresi verilmez.
Cevap süresinin uzatılmasını isteyen, HUMK. m: 197‘de gösterilen sebeblerden dolayı tayin olunan sürede cevap dilekçesini vermemiş ve yeni süre de istememişse, yargılama celsesinde de “Esasa girişmezden önce“, m: 198’e göre, bu konudaki mazeretini bildirerek sürenin uzatılmasını isteyebilir. Talep uygun görülürse, en çok 3 günlük ek süre verilir. Ancak, bu celseye ait yargılama gideri kendisine yüklenir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir