Arsa ve Gayrimenkul Kiralama Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ

S.
No

A R A Z İ N İ N

Bulunduğu Yer
(İl-İlçe-Bucak-Köy)

Mevkisi

Ada
No

Parsel
No

Toplam Alanı
(m²)

Hisse Oranı

Hisseye İsabet Eden Alanı
(m²)

T O P L A M (*)

Yukarıda özellikleri yazılı arazilerin ……/……/…………. tarihinden ……/……/………. tarihine kadar, tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere toplam …………………………………….. bedel karşılığı kiralandığına dair iş bu sözleşme taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.

KİRAYA VEREN
(Mal Sahibi)

KİRALAYAN

TC.Kimlik No.su

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğ.Tarihi

İmzası

İş bu kira sözleşmesi Köy Karar Defterine ……/……/………. tarih ve …….….. no. ile kaydedilerek tasdik edilmiştir. ……/……/………….

……………….……………………………. Köy/Mahalle Muhtarı

Aza

Adı Soyadı

İmza/Mühür

(*)Müracaat dosyasındaki kiralık arazi toplamı 100 dekarın üzerinde olanlar için Noter Onaylı Kira Sözleşmesi gerekmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir