Anlaşmalı Boşanma Sözleşme Örneği

İş bu sözleşme ……….. ile ……… arasındaki Boşanma ve Boşanmanın feri hükümlerine karar verilmek üzere bizzat kendilerince akdedilmiş ve imzalanmıştır.Sözleşmenin hükümleri;
1) Taraflar, …….. tarihinde evlenmişler. Bu evlilikten …. erkek … kız çocukları vardır. Çocuklardan ……. 19.. doğumludur……….19…….. doğumlu ve ……… 19.. doğumludur.
2) Yıllardır ağır aksak ve taraflar için yıpratıcı olan bu evliliğin düzelmemesi ve çocukların yaşlarının büyümesi nedeniyle artık Taraflar evlilik birliğinin birlikte yürütülemeyeceği kanısına varmışlardır. Evliliğin devamı ne eşler ne de çocuklar için bir fayda sağlamamaktadır. Bu nedenle en seri şekilde Boşanmaya karar vermişlerdir.
3) Boşanma davası taraflardan ……….. tarafından açılacak ve diğer taraf …… bu davayı kabul edecektir.
4) Şuan ki müşterek evi ……… terk edecek. Tarafların evlilik birliği içinde beraber yaşadıkları dönemde sahip oldukları eşyalar çocuklarla birlikte yaşayacak olan ………. ‘de kalacaktır. ………… sadece şahsi kıyafetlerini alacaktır.
5) Davalı ……….., eşine ve çocuklarına aşağıda dökümü yapılacak nafakayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. …. ve …lisans düzeyinde eğitim görmektedirler. Her iki çocuğunda eğitimleri oldukça masraflıdır. Nafaka olarak; çocukların her biri için 450,00 YTL , eş Asiye Öztürk için 600 YTL olarak kararlaştırılmıştır. Taraflar Boşanma kararının verildiği aynı gün, Temyizden feragat beyanlarını da dosyaya sunacaklardır.
6) İş bu protokol özgür irademizle düzenlenmiş olup imzalanmıştır. Sayın Mahkemenizin huzurunda da aynen ikrar edilecektir.
Ad soyad Ad soyad

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir