Anayasaya Aykırılıktan İtiraz Dilekçesi

ANAYASAYA AYKIRILIK OLUŞAN İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.
………….. ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE
Dosya No: …./…
ANAYASAYA AYKIRILIK DEFİNDE BULUNAN (DAVALI)
ADRESİ
KARŞI TARAF (DAVACI)
ADRESİ
KONUSU                                                 : Kanununun ….’inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi talebimdir.
İZAHI                                                        :
1) Mahkemenizde görüllmekte olan davada, …………  Kanununun ….’inci maddesinin uygulanması söz konusu olmuştur.
Adı geçen kanun maddesi Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü: …………………………

Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, …………………….
Kanununun ….’inci maddesinin Anayasa’ya aykırılığının Anayasa Mahkemesi tarafından incelenerek, iptali halinde bu hükmün dava­mıza uygulanması imkânsız hale gelecektir.
SONUÇ VE İSTEK                              : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, Anayasa’ya Aykırılık İtirazımızın kabul buyurularak, konunun Anayasa’nın 152’nci maddesine göre Anayasa
Mahkemesi’ne götürülmesini saygılarımla dilerim.
Davalı
(Ad, soyad, imza)
HATIRLATMA!
Kişiler, mahkeme önünde görülmekte olan bir dava sırasında ken­dilerine uygulanacak olan kanunun/kanun maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürebilirler (AY. m: 152).
Dilekçe, davayı gören mahkemeye verilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir