Akli Dengesizlik Sebebiyle Temsilci Atama Dilekçesi

……….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI : (Ad, Soyad, TC no, Adres)
VEKİLİ : Av.
DAVALI :
KONU : Davacının ablasına vasi belirleme edilmesine karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR
1. Davacının ablası B.’ye şizofreni teşhisi konmuştur ve bu sebeple kendisi hastanede yatarak tedavi görmektedir. Hastalığı hususi ilgi ve ilgi gerektirmekte, eğer ilaçlarını tertipli kullanmazsa ciddi problemler doğmaktadır.

2. Davacı, B’nin sağlığıyla ilgilenmesi ve işlerini yönetim etmesi için en uygun kişidir. Kendisinin vasi belirleme edilmesini istemek mecburi olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TMK m.398, 405 ve ilgili tüm mevzuat.
DELİLLER : Nüfus kaydı, hekim raporları, şahit beyanı ve her türlü yasal kanıt.
SONUÇ ve İSTEM : Yukarda açıklanmaya çalışılan sebeplerden dolayı, davanın kabulü ile B’ un hacir altına alınmasına, davacının kendisine vasi olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla,
(Tarih)
DAVACI VEKİLİ
(Ad, Soyad, İmza)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir