Akli Dengesizlik Nedeniyle Temsilci Atama Dilekçesi

……….MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI : (Ad, Soyad, TC no, Adres)
VEKİLİ : Av.
DAVALI :
KONU : Davacının ablasına vasi tayin edilmesine karar verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR
1. Davacının ablası B.’ye şizofreni teşhisi konmuştur ve bu sebeple kendisi hastanede yatarak tedavi görmektedir. Hastalığı özel ilgi ve alaka gerektirmekte, eğer ilaçlarını düzenli kullanmazsa ciddi sorunlar doğmaktadır.

2. Davacı, B’nin sağlığıyla ilgilenmesi ve işlerini idare etmesi için en uygun kişidir. Kendisinin vasi tayin edilmesini istemek zorunlu olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : HMK, TMK m.398, 405 ve ilgili tüm mevzuat.
DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporları, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM : Yukarda açıklanmaya çalışılan sebeplerden dolayı, davanın kabulü ile B’ un hacir altına alınmasına, davacının kendisine vasi olarak atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla,
(Tarih)
DAVACI VEKİLİ
(Ad, Soyad, İmza)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir