Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Nedir? Ne İş Yapar?

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Nedir? Ne İş Yapar? Vazife tanımı nedir? hangi eğitimleri alır, benzer meslekler nedir? Meslek kodu nedir? şeklinde sorulara cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Tanımı Ağaç üstünde tasarımı meydana getirilen model yada şekli, hususi kesici aletlerle oyma tekniğine uygun olarak işleyen ve ağaca biçim veren kişidir.Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Vazife Tanımı Tasarımı meydana getirilen işler için araç-gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır, – Sağlanan malzemeyi uygun bir halde yerleştirir, – Yapılacak işlemleri gösteren fotoğraf yada çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üstüne çizim yapar, – Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser, Ağaç oymacısı işini; – Kesme oyma (Dekupe), – Yüzey oymacılığı (Rölyef), – Alçak yüzey oymacılığı, – Derin yüzey oymacılığı, – Organik biçim oymacılığı tekniklerinden birini yada birkaçını bir arada kullanarak yapar. – İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye gönderir; hususi sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte eder, – Kullanılan makine vasıta ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse rahat arızaları onarır.Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Mesleğinde Kullanılan Vasıta Gereç Ve Ekipman – Ağaç oyma makineleri (dekupaj makineleri, el oyma makineleri ve bıçakları, oyma-kopya makineleri), – Oyma kalemleri, – Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.), – Testereler, – Çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb. – Eğe, törpü, sistre, – Ölçme, markalama ve denetim aletleri, – Teknik fotoğraf vasıta ve gereçleri, – Çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik, cila vb.)Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Mesleğin Gerektirdiği Genel ÖzelliklerAğaç oymacısı olmak isteyenlerin; – Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen, – Tasarım, çizim kabiliyetine haiz, – El becerisi olan, – El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, – Makinelerle çalışmaktan hoşlanan, – Ayrıntılara dikkat edebilen, – Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısının Emek verme Ortamı Ve KoşullarıAğaç oymacısı atölyelerde çalışır. Çoğu zaman güç pozisyonlarda çalışan ağaç oymacısı ağaçların taşınması, kaldırılması şeklinde faaliyetlerde bulunur. Emek verme ortamı fazlaca gürültülü, tozlu ve kirlidir. Çalışırken azca da olsa makine kazası, elektrik çarpması, kesilme şeklinde iş tehlikelerine maruz kalabilir. Emek verme saatleri tertipli olup tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla, meslektaşlarıyla yazışma halindedir.Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği YerlerMesleğin eğitimi; kafi sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin “Mobilya ve İç Mekân Tasarımı” alanı“ Mobilya Süsleme Sanatları” branşında verilmektedir.Meslek Eğitimine Giriş KoşullarıÇıraklık eğitimine başlayabilmek için; – Minimum ortaokul mezunu olup mecburi eğitim çağlarında olanlar eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına bakılırsa çıraklık eğitimine alınabilir.– Kayıt yaptıracak öğrencilerin {sağlık} durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine bakılırsa gerektiğinde, {sağlık}/{sağlık} kurulu raporuyla belgelendirilir.– 14 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. – Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.Eğitimin Süresi Ve İçeriğiMesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonrasında 4 senedir. Eğitimin ilk 3 yılı kalfalık, son 1 yılı ustalık eğitimidir. Mesleğin seçimi 9. sınıfta yapılır. Ortak genel kültür dersleri ve meslek dersleri her derslik seviyesinde verilmektedir. Eğitim haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, 4 gün çıraklık sözleşmesi meydana getirilen işyerlerinde verilmektedir. Kuramsal olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği şeklinde ortak derslerin yanında, Teknik Fotoğraf, Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi şeklinde meslek dersleri de verilmektedir. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, ölçü yazı yazma, özgür elle ve ekip kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir. Kuramsal olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin nezarete altında ergonomik emek vermesi yapılmaktadır.Eğitim Sonunda Alınan Belge-DiplomaMeslek eğitiminin 11. sınıfını başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir. Fark derslerini tamamladıkları takdirde meslek lisesi mezuniyet belgesi ve mesleğiyle ilgili işyeri açma belgesi alırlar.Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı Emek verme Alanları Ve İş Bulma Olanakları Emek verme alanı daha fazlaca {özel sektör} işletmeleridir. Mobilya yapım eden atölyeler, ağaç oymacılığı üstüne çalışan atölyeler bunların başlangıcında gelmektedir. Hediyelik eşya yapım eden işyerleri de mühim istihdam yerleridir. Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş şahıs için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Birçok imalathane başka alanlara kaydığı yada kapanmış olduğu için bir taraftan yeni eleman yetişmemekte, öteki taraftan yetişmiş eleman isteği pek olmamaktadır. Üretim artmadığı, piyasa canlanmadığı için atölyeler mevcut kadrolarını korumakla varlığını sürdürmektedir. Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir. Bunun en mühim sebebi de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle meydana getirilen seri üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üstünde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden azca personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak suretiyle ücret verilir. – Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. – Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin toplumsal imkânlarından faydalanır.Eğitim Sonrası Mesleki eğitim sonrası ücret durumu ise kalfalık düzeyindeki şahıs için asgari ücretin 2 katı; ustalık seviyesinde olanlar için de 4 katı olabilmektedir.Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerlemeMesleki Eğitim Merkezinden mezuniyet belgesi alarak mezun olanlar alanın/bölümün devamı durumunda olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir. Ek olarak mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarıya ulaşmış oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler. Çeşitli eğitim ve kurslara katılarak mesleki informasyon ve beceriler artırılabilir.İş Hayatında İlerleme– Bağımsız işyeri açabilirler.Meslek Kodu: 7522.17Benzer Meslekler – Mobilyacı, – Doğramacı.EK BİLGİLER GÖREV – İş organizasyonu yapar, – Çevre koruma önlemleri alır, – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır, – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.KAYNAKÇA – Meslek elemanları, – 3308 Sayılı Kanun, – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği – Çıraklık Eğitimi Program Kitapçığı – “Ağaç Oymacılığı Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı” T.C. Ulusal Eğitim Bakanlığı, Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, ANKARA – 1993, – “Türk Meslekler Sözlüğü” TİK Genel Müdürlüğü, ANKARA – 1983, – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,Detaylı Informasyon İçin – İlgili eğitim kurumları, – MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Informasyon Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/ – Bünyesinde “Meslek Informasyon Merkezi” Bulunan Emek verme ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet MerkezleriTree photo created by prostooleh – www.freepik.comBunu paylaş:TweetWhatsAppTelegram

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.