Şimdi yükleniyor

Afrika Sardunyası ve Soğukalgınlığı

Afrika Sardunyası ve Soğukalgınlığı

Afrika Sardunyası ve SoğukalgınlığıProf. Dr. Somer Afrika sardunyası kökü sıvı ekstresi içeren bitkisel ürünleri, soğuk algınlığının ilk 48 saatinde kullanmanın, yakıntıların müddetini 3 güne kadar kısalttığını izah etti.Prof. Dr. Ay­per So­mer, nezle tedavisinde hastanın tedavisine yönelik en etkili yöntemlerden birisinden de “Af­ri­ka sar­dun­ya­sı­nın kö­kün­den el­de edi­len sı­vı eks­tre­si­” ol­du­ğu­nu belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu. “Umc­ka­lo­abo­’ adı verilen Af­ri­ka sar­dun­ya­sı ve soğukalgınlığı bit­ki­si kö­kü ile hazırlanan sı­vı eks­tre­si­nin, so­ğuk al­gın­lı­ğı ile mücadele yeteneği, do­ğal gü­cünün etkisi ile  ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­la ka­nıt­lan­mış­tır. Af­ri­ka sar­dun­ya­sı kö­kü sı­vı eks­tre­si içe­ren ürün­ler, so­ğuk al­gın­lı­ğı baş­la­dı­ğın­da, tedavinin ilk 48 saat içerisinde kullanılmaya başlanması ile birlikte toplam tedavi süresinin 1 ila 3 gün kısaldığı görülmüştür. Sı­vı eks­tre­si, bak­te­ri­le­rin bu­run mu­ko­za­sı ve­ya ağ­za nufus etmesini ön­ler, ya­ni an­ti­bak­te­ri­yel tepkime ya­par fakat an­ti­bi­yo­tik gi­bi de­ğil­dir. An­ti­vi­ral et­kiler gös­ter­di­ği için vi­rüs­le­re kar­şı­dır, yapılandırıcı ve ço­ğal­ma­sı­nı ön­le­yi­ci özel­li­ği var­dır.”Antibiyotikleri çok zorunlu olmadığı sürece kullanmayın.So­mer, be­bek­ler­de virüslerle bakterilerin birlikte ortaya durumlar bu tip ilaç kullanımının olabileceği  ancak bu evrede ilaç kullanımına da doktorun karar vermesi gerektiğine belirterek, “0- 6 aylık bebekler nezle olduğunda veya bu semptomlar görüldüğünde doktora başvurulmalıdır. Zira komplikasyonlar bazen kulak irini, sinüzit, zatürre gibi istenmeyen rahatsızlıklara sebep olabilir. Bunun dışındaki tanılarda antibiyotik kullanılmasının gereği yoktur” dedi..Benzer YazılarCİLT LEKELERİNDEN KURTUKMAK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER-Şifalı BitkiMUSTAFA AYDINERDEN FAYDALI BİTKİ KÜRLERİ-Şifalı BitkiŞalgam Suyunun Faydaları‏İNCİRİN FAYDALARI VE FAYDALI İNCİR KÜRLERİ-Şifalı BitkiAğaçkavunu (utruç)Hatay Samandağı BiberiKekik YağıÖMER OSMAN KORKMAZ KOLESTEROL CİNSEL GÜÇ ARTIRICI VE TIRNAK YEME PROBLEMLERİ İÇİN BİTKİSEL ÖNERİLER-Şifalı Bitki Post Views: 897

Share this content:

Yorum gönder