Acil Servis Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Acil Servis Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar? Acil Servis Hemşiresi Vazife Tanımı nedir? Acil Servis Hemşiresi mesleği hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkrılmıştır.Acil Servis Hemşiresi Meslek Tanımı : Sıhhat kuruluşunun acil servisine gelen teşhis konmamış ve acil girişime gereksinim duyan her yaşlarındaki hasta/yaralı kişilere lüzumlu sıhhat hizmetini ve hemşirelik bakımını etkin bir halde yerine getiren nitelikli kişidir. Acil Servis Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.27Grup Detayları Meslek Ana Grubu : Ustalaşmış Meslek MensuplarıMeslek Alt Ana Grubu : Sıhhat İle İlgili Ustalaşmış Meslek MensuplarıMeslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Ustalaşmış Meslek MensuplarıMeslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Ustalaşmış Meslek MensuplarıGereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)Acil Servis Hemşiresi Görevleri ve İşlem Basamakları :Acil Servis Hemşiresi; işletmenin genel emek verme prensipleri doğrultusunda, vasıta, gereç ve ekipmanları etkin bir halde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında detaylı data almak ve kayıt etmek,b) Hastanın primer tanılaması için uygun radyografik ve laboratuvar tetkiklerini istemek , laboratuar örnekleri almak ve göndermek,c) Yaşamı tehdit edici gerçek ve ihtimaller içinde sorunları belirlemek için seri şekilde tanılama yapmak, hastanın durumundaki değişimleri saptama yönünden tertipli aralıklarla tekrarlamak,d) Primer tanılama; Hava yolunu açma, kafi ventilasyon ve perfüzyonu sağlama, kısa nörolojik bakı ile şuur durumunun değerlendirilmesi ve hastanın elbiselerinin soyulması işlerini yapmak, hastanın üstünden çıkan kıyafet, takı vb. kayda geçirildikten sonrasında saklamak ve ilgililere teslim etmek,e) Primer değerlendirme sonucu hastaları acil-önemli-acil olmayan şeklinde sınıflandırmak ve hasta kabul formuna yazmak,f) Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirmek, yaşam bulguları en oldukca 4 saatte bir yada daha sık aralıklarla almak,g) Triyaj yapmada data sahibi olmak,h) Hasta bakım planı hazırlamak,i) Tedavi içinde ne olduğu ve şekli yazılı doktor istemine bakılırsa uygulamak,j) Hasta ve yakınları ile etkili yazışma oluşturmak,k) Enfeksiyon kontrolü ve çevre güvenliğini sağlamak,l) Aileye hastanın genel durumu, meydana getirilen uygulamalar hakkında data vermek,m) Hasta acil birime girmiş olduğu andan, taburcu oluncaya yada başka bir kliniğe/kuruma nakledilinceye kadar meydana getirilen her türlü işlem doğru, tam ve anlaşılır bir halde, tarih ve saati belirterek yazmak,n) Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlamak,o) Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlamak,a) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,b) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. vazife ve işlemleri yerine getirir.Görsel kaynak site Woman photo created by drobotdean – www.freepik.comBunu paylaş:TweetWhatsAppTelegram

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top